Definițiile principale ale DE în Română

: DE1DE2DE3DE4DE5

DE1

conjuncţie

 • 1

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie condiţională) În cazul că, dacă.

 • 2

  (Exprimă raporturi de subordonare, Precedat de „şi”, introduce o propoziţie concesivă) Cu toate că, deşi, şi dacă.

  1. 2.1 Chiar dacă.

 • 3

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie finală) Ca (să), pentru ca (să).

 • 4

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie consecutivă) Încât, că.

 • 5

  (Exprimă raporturi de subordonare, În legătură cu „ce”, introduce o propoziţie cauzală) Fiindcă, pentru că.

 • 6

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie subiectivă) Dacă.

  1. 6.1 Că.

 • 7

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie interogativă indirectă) Dacă.

 • 8

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie completivă directă sau indirectă) Să.

 • 9

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie atributivă)

 • 10

  (Exprimă raporturi de subordonare, Introduce o propoziţie predicativă) În aşa fel încât, în situaţia să….

 • 11

  familiar (Exprimă raporturi de coordonare, leagă două propoziţii copulative) Şi.

 • 12

  (Exprimă raporturi de coordonare, În corelaţie cu sine însuşi, introduce propoziţii disjunctive) Sau… sau, ori… ori.

 • 13

  (Introduce propoziţii optative) O, dacă… !.

Origine

Cf. alb.de.

Definițiile principale ale DE în Română

: DE1DE2DE3DE4DE5

DE2

exclamaţie

 • 1

  Introduce afirmaţii şi replici, exprimând.

  1. 1.1 Nedumerire, şovăială, nesiguranţă.

  2. 1.2 Resemnare.

  3. 1.3 Nepăsare faţă de cineva.

  4. 1.4 Supărare.

  5. 1.5 Ironie.

 • 2

  (Introduce replici care exprimă o atitudine de negare sau de dezaprobare) Ia te uită, asta-i acum.

Origine

Onomatopee.

Utilizare

Var.: (reg., 1) dă, (pop., 2) dec interj.

Definițiile principale ale DE în Română

: DE1DE2DE3DE4DE5

DE3

exclamaţie

 • 1

  Exclamaţie cu care se îndeamnă caii la mers.

Origine

Onomatopee.

Definițiile principale ale DE în Română

: DE1DE2DE3DE4DE5

DE4

prepoziție

 • 1

  (Introduce un atribut, Atributul exprimă natura obiectului determinat)

  1. 1.1

   • ‘Ducele de Burgundia’

 • 2

  1. 2.1 Făcut din…

   • ‘Căsuţa lui de paiantă’

  2. 2.2 Compus din…

 • 3

  (Introduce un atribut, Atributul arată conţinutul) Care conţine, cu.

  • ‘Un pahar de apă’

 • 4

  (Introduce un atribut, Atributul exprimă un raport de filiaţie)

 • 5

  (Introduce un atribut, Atributul arată apartenenţa)

 • 6

  (Introduce un atribut, Atributul arată autorul)

 • 7

  1. 7.1

  2. 7.2

 • 8

  (Introduce un atribut, Atributul exprimă relaţia) În ce priveşte.

 • 9

  1. 9.1 Care se găseşte (în, la), din partea…

  2. 9.2

  3. 9.3

   • ‘Aer de munte’

 • 10

  (Introduce un atribut, Atributul arată timpul) Care trăieşte sau se petrece în timpul…, care datează din….

 • 11

  (Introduce un atribut, Atributul arată provenienţa)

 • 12

  (Introduce un atribut, Atributul arată destinaţia obiectului determinat)

  • ‘Sală de dans’

 • 13

  (Introduce un atribut, Atributul reprezintă termenul care în realitate este determinat de calificativul precedent)

  • ‘Primi o frumuseţe de cupă’

 • 14

  (Introduce un nume predicativ, Numele predicativ exprimă natura obiectului determinat)

  1. 14.1 Făcut din…

   • ‘Haina e de tergal’

  2. 14.2

   • ‘Era de-ai noştri’

 • 15

  (Introduce un nume predicativ, Predicatul nominal, alcătuit din verbul „a fi” şi un supin, exprimă necesitatea)

 • 16

  (Introduce un complement circumstanţial de loc, Complementul arată locul de plecare al acţiunii) Din locul… (sau dintr-un loc).

 • 17

  (Introduce un complement circumstanţial de loc, Complementul arată locul unde se petrece acţiunea) În, la.

 • 18

  (Introduce un complement circumstanţial de timp, complementul arată momentul iniţial al acţiunii) Începând cu….

 • 19

  (Introduce un complement circumstanţial de timp, Complementul arată timpul în care se petrece acţiunea) La, cu ocazia….

 • 20

  (Leagă elemente de acelaşi fel care se succedă în timp) După, cu.

  1. 20.1

  2. 20.2

  3. 20.3 În toate casele, pretutindeni.

  4. 20.4 Pe toţi oamenii.

  5. 20.5

 • 21

  (Introduce un complement circumstanţial de timp, Complementul are sens iterativ)

 • 22

  (Introduce un complement circumstanţial de cauză) Din cauza….

  1. 22.1 Din cauză că sunt (eşti etc.) sau eram (am fost etc.)…

   • ‘Şi plângeam de supărată’

 • 23

  (Introduce un complement circumstanţial de scop) Pentru.

  1. 23.1 Ca să…, pentru a…

 • 24

  (Introduce un complement circumstanţial de mod)

 • 25

  (Introduce un complement circumstanţial de mod, Complementul arată cantitatea, măsura)

  1. 25.1 În schimbul a…, cu…, pentru…

 • 26

  (Introduce un complement circumstanţial de mod)

 • 27

  (Introduce un complement circumstanţial de mod, Complementul determină un adjectiv sau un adverb la gradul pozitiv)

  • ‘Aud cât se poate de bine’
  1. 27.1

 • 28

  (Introduce un complement circumstanţial de relaţie) În ce priveşte, cât despre, privitor la….

  1. 28.1

  2. 28.2

  3. 28.3

 • 29

  (Introduce un complement de agent)

 • 30

  (Introduce un complement indirect, După verbe)

 • 31

  (Introduce un complement indirect, După expresii verbale ca „e bine” şi după interjecţii ca „vai”) Pentru.

 • 32

  (Introduce un complement indirect, După verbe ca „a lua”, „a lăsa” etc.) Ca, drept.

 • 33

  (Introduce un complement indirect, În legătură cu construcţii distributive) Pentru.

 • 34

  (Introduce un complement indirect, După adjective ca „vrednic”, „demn”, „bucuros” etc.)

  1. 34.1

 • 35

  (În construcţii cu funcţie de complement direct, Complementul are sens partitiv) Ceva din, o parte din….

 • 36

  (În construcţii cu funcţie de complement direct, Complementul este exprimat printr-un supin) În ce priveşte, cu.

 • 37

  familiar (În construcţii cu funcţie de complement direct, înaintea unui verb la infinitiv)

 • 38

  (În construcţii cu funcţie de complement direct, În imprecaţii)

 • 39

  familiar (În construcţii cu funcţie de subiect, construcţia prepoziţională are sens partitiv)

 • 40

  (În construcţii cu funcţie de subiect, Subiectul este exprimat printr-un verb, la supin)

 • 41

  1. 41.1

  2. 41.2

  3. 41.3

 • 42

  (Face legătura dintre articolul adjectival „cel, cea” şi numeralul ordinal, începând de la „al doilea”, „a doua”)

 • 43

  În adverbe sau locuţiuni adverbiale, ca: deasupra, dedesupt, de aceea, de cu seară etc..

 • 44

  În propoziţii sau locuţiuni prepoziţionale, ca: despre, dintre, dinaintea, de dindărătul etc..

 • 45

  În conjuncţii sau locuţiuni conjuncţionale, ca: de cum, de când, de vreme ce, deoarece etc..

 • 46

  rar Formează substantive, adjective şi verbe, ca: decurge, dedulci, demâncare, deplin.

Origine

Lat. de.

Definițiile principale ale DE în Română

: DE1DE2DE3DE4DE5

DE5

pronume invariabil

familiar
 • 1

  familiar Care, ce.

Origine

Et. nec.