Notificare legală

Acești Termeni legali sunt aplicabili website-ului oxforddictionaries.com ("Website") și subdomeniilor sale, și reglementează utilizarea acestui Website și a subdomeniilor acestuia. Prin utilizarea acestui Website, acceptați practicile descrise în această secțiune.

Puteți accesa anumite părți ale acestui Website fără să vă înregistrați sau fără să furnizați Oxford University Press ("OUP", "nouă" ) detaliile dvs.

Deoarece informația prezentă pe Website ar putea fi incompletă, neactualizată sau inexactă și poate conține inexactități tehnice sau erori tipografice, OUP își rezervă dreptul de a actualiza Website-ul în orice moment. Astfel, informația poate fi modificată sau actualizată fără o informare prealabilă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni legali. Orice modificări aduse acestor termeni legali vor fi publicate pe această pagină și, în situația în care vom considera necesar, veți informat printr-un email. Anumite prevederi conținute de acești termeni legali pot fi substituite prin informări sau termeni legali desemnați în mod expres pe anumite pagini ale Website-ului.


Numele de utilizator și parolele

În momentul înregistrării pe Website și al obținerii unui nume de utilizator și a unei parole, sunteți de acord să nu divulgați nimănui numele de utilizator și parola dvs. În cazul în care numele de utilizator sau parola dvs. au fost dezvăluite, vă obligați să ne informați în cel mai scurt timp cu privire la o astfel de situație, astfel încât OUP să poată lua măsurile de securitate corespunzătoare și să vă poată furniza un nume de utilizator și o parolă nouă.

Utilizarea conținutului acestui Website

Aveți permisiunea de a:

1. căuta, vizualiza, prelua și afișa porțiuni ale conținutului acestui Website;

2. salva în format electronic porțiuni din conținutul acestui Website;

3. imprima o singură copie a unor porțiuni din conținutul acestui Website.

În fiecare dintre situații, aceste permisiuni vor fi sub rezerva oricăror restricții specifice menționate în anumite pagini ale acestui Website. Nu veți avea permisiunea de a elimina sau de a modifica notificările privind drepturile de autor sau alte mijloace de identificare sau declarație în forma în care acestea sunt prezente pe Website; de a imprima sau copia sistematic în format electronic extrase multiple de conținut restricționat, în orice scop, cu excepția situațiilor permise de lege sau în care dețineți autorizare din partea OUP; de a afișa sau de a distribui orice parte a materialului în cadrul oricărei rețele electronice, incluzând, fără a se limita, rețeaua de Internet și World Wide Web; de a permite cuiva să acceseze sau să utilizeze materialul; și/sau de a utiliza materialul sau o parte a acestuia în scopuri comerciale.

În cazul în care vă abonați pentru a primi buletine informative sau fluxul nostru web, puteți utiliza materialul trimis către dvs. doar în scopuri non-commerciale.

Nu aveți permisiunea:

1. de a elimina sau de a modifica notificările privind drepturile de autor sau alte mijloace de identificare sau declarație în forma în care acestea apar în materialul trimis către dvs.;

2. de a imprima sau copia sistematic în format electronic extrase multiple de conținut restricționat, în orice scop, cu excepția situațiilor permise de lege sau a autorizării din partea OUP;

3. de a afișa sau de a distribui orice parte a materialului în cadrul oricărei rețele electronice, incluzând, fără a se limita, rețeaua de Internet și World Wide Web;

4. de a permite cuiva să acceseze sau să utilizeze materialul; și/sau

5. de a utiliza materialul sau o parte a acestuia în scopuri comerciale


Drepturile de proprietate intelectuală

Noi și/sau licențiatorii noștri suntem deținătorii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul acestui Website, iar Website-ul și materialele prezente pe acest Website sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală din întreaga lume, incluzând legile privind dreptul de autor și protecția mărcilor. Sub rezerva prevederilor acestor termeni legali și a oricăror altor acorduri de licență între dvs. și OUP, toate drepturile de această natură sunt rezervate și niciun material nu poate fi copiat, modificat, publicat, difuzat sau distribuit în orice fel fără consimțământul nostru scris prealabil. Oxford University Press, OUP, Oxford și/sau orice alte denumiri ale produselor sau serviciilor furnizate de Oxford University Press și menționate pe Website reprezintă fie mărci, fie mărci înregistrate ale Oxford University Press.

Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, acolo unde este aplicabil, drepturile de autor pentru fiecare dintre ilustrațiile prezente pe Website aparțin titularului menționat în fereastra "detalii despre imagine" a respectivei ilustrații. Toate drepturile sunt rezervate. Nicio ilustrație prezentă pe Website nu poate fi copiată, modificată, publicată, transmisă sau distribuită în niciun fel.


Link-uri

Link-urile către alte website-uri sunt furnizate de către OUP cu bună credință și doar în scop de informare. OUP își declină orice responsabilitate față de materialele conținute de oricare dintre website-urile prezente pe Website.
În plus, prezența oricărui link către un website care nu aparține OUP nu implică recomandarea OUP sau acceptarea oricărei responsabilități față de conținut sau față de utilizarea unui astfel de website sau a produselor și/sau a serviciilor oferite pe astfel de website. Vă revine sarcina de a vă lua măsuri de precauție pentru a vă asigura că, indiferent de ceea ce utilizați, nu conține viruși, viermi informatici, troieni și alte elemente de natură distructivă.


Accesul la servicii

Facem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că Website-ul este disponibil 24 de ore pe zi, și ne declinăm responsabilitatea dacă, din orice motiv, Website-ul nu este disponibil în orice moment și pentru orice perioadă.

Accesul la Website poate fi suspendat temporar și fără informare prealabilă în cazul unei erori de sistem, a lucrărilor de întreținere sau reparații sau din motive independente de voința noastră.


Reclamații privind încălcarea dreptului de autor

OUP respectă protecția drepturilor de proprietate intelectuală și tratează acest aspect cu multă seriozitate. În cazul în care considerați că orice porțiune din conținutul acestui site web încalcă drepturile dvs. de autor și doriți îndepărtarea acesteia, trimiteți-ne o notificare scrisă prin e-mail sau poștă, care să includă:
(i) semnătura fizică sau electronică a titularului dreptului de autor sau a unei persoane autorizate să acționeze în numele acestuia;
(ii) identificarea lucrării ale cărei drepturi de autor se pretinde că au fost încălcate sau, dacă mai multe lucrări cu drept de autor de pe un singur site web sunt incluse într-o singură notificare, lista acestor lucrări de pe site-ul web respectiv;
(iii) datele de identificare a materialului despre care se pretinde că încalcă dreptul de autor (sau că face parte din activitatea de încălcare a dreptului de autor), suficiente cantitativ pentru ca OUP să poată identifica și găsi materialul respectiv;
(iv) adresa, numărul de telefon și, dacă există, o adresă de e-mail la care puteți fi contactat(ă);
(v) o declarație din care să rezulte că dvs. considerați cu bună credință că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de titularul dreptului de autor, de reprezentantul acestuia sau de lege;
(vi) o declarație din care să rezulte că informațiile din notificarea trimisă sunt exacte, sub pedeapsa de sperjur, și că sunteți autorizat(ă) să acționați în numele titularului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Trimiteți această notificare către reprezentantul DMCA desemnat:
Prin e-mail: dmca@oup.com
Prin poștă: Legal Department
Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford
OX2 6DP
Regatul Unit


Conținutul generat de utilizatori

Porțiuni ale Website-ului nostru pot permite utilizatorilor să încarce propriul conținut. Conținutul încărcat de utilizatori nu reflectă neapărat opiniile OUP. Prin încărcarea de conținut pe Website-ul nostru vă obligați să respectați Liniile noastre directoare. Vă asumați faptul că orice astfel de conținut respectă aceste Linii directoare și că dețineți toate drepturile necesare referitoare la aceste materiale, și că astfel de materiale nu încalcă niciun drept personal sau de proprietate ale unei terțe părți, că astfel de material nu este dăunător din punct de vedere tehnic (incluzând, fără a se limita la, viruși informatici, bombe logice, cai troieni, viermi informatici, componente cu potențial periculos, informații corupte sau alte programe rău intenționate sau cu potențial periculos).

OUP își rezervă dreptul de a revizui, modifica sau elimina oricând orice conținut publicat de utilizatori, pe care OUP îl consideră ca nefiind în concordanță cu prevederile Liniilor directoare (link) și /sau care are un caracter defăimător, ilegal, amenințător, obscen sau inacceptabil. Cu toate acestea, OUP își exprimă în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru orice conținut publicat de către dvs. sau de către orice alt utilizator pe Website. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a dezvălui identitatea dvs. autorităților de aplicare a legii sau oricărei terțe părți care afirmă că un anumit conținut publicat sau încărcat de către dvs. pe Website constituie o violare a drepturilor lor de proprietate intelectuală, sau a dreptului lor la confidențialitate.


Dreptul OUP de a utiliza conținutul generat de utilizatori

Orice conținut încărcat de dvs. pe Website-ul nostru va fi considerat neconfidential. În schimbul dreptului de utilizare a Website-ului în conformitate cu prevederile Termenilor legali (vedeți mai sus Utilizarea conținutului acestui Website) care vă este acordat de către OUP, acordați OUP o licență internațională, perpetuă, irevocabilă, scutită de redevențe, transferabilă, non-exclusivă, de a utiliza, edita, analiza, publica, afișa, de a comunica publicului și de a exploata acest conținut (sau orice parte a acestuia) în toate limbile în orice formă sau prin orice tip de media, care există sau nu în momentul de față (și de a sub-licenția toate astfel de drepturi). Vă angajați să renunțați la orice drept moral cu privire la orice conținut încărcat pe Website-ul nostru (inclusiv, fără a se limita la acesta, la dreptul de a fi identificat ca autor). Este posibil să fiți creditat, dar vă exprimați acordul referitor la faptul că nu suntem obligați să o facem.

Moderarea

Ne rezervăm dreptul de a monitoriza toate mesajele publicate pe Website pentru a depista orice mesaj care încalcă acești Termeni legali și /sau Liniile directoare; ca urmare, unele mesaje pot fi supuse moderării înainte de a fi publicate și, în consecință, acestea pot fi afișate cu întârziere pe Website.


Suspendarea și închiderea contului

Ne rezervăm dreptul de a stabili în orice moment dacă, prin modul dvs. de utilizare a Website-ului, a existat o încălcare a prevederilor acestor Termeni legali sau a Liniilor directoare [link]. În cazul existenței oricărei încălcări a prevederilor acestor Termeni legali sau a Liniilor directoare, putem adopta măsurile pe care le considerăm corespunzătoare, incluzând, fără a ne limita la, blocarea fără o discuție sau avertizare prealabilă a oricărui utilizator care nu respectă prevederile acestor Termeni legali sau ale Linii directoare, și de a elimina toate mesajele și contribuțiile publicate anterior.
Nerespectarea prevederilor acestor Termeni legali și/sau a Liniilor directoare poate conduce la retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului dvs. de a accesa și de a utiliza Website-ul.


Natura globală a Website-urilor

Înțelegeți natura globală a Website-urilor și, prin urmare, sunteți de acord să respectați toate legile locale aplicabile în jurisdicția de care aparțineți în momentul utilizării Website-ului.

Informația pe care o publicăm pe Website poate conține referințe sau trimiteri către serviciile și/sau produsele noastre, care pot fi indisponibile în țara dvs. Astfel de referințe nu implică faptul că intenționăm să anunțăm astfel de servicii și/sau produse în țara dvs.


Limba

Textul acestei politici privind confidențialitatea este redactat în limba engleză. În cazul în care textul acestei politici privind confidențialitatea este tradus în orice altă limbă, versiunea în limba engleză este cea care va prevala.


Legea aplicabilă

Sunteți de acord ca această politică privind confidențialitatea să fie reglementată exclusiv în conformitate cu legile și instanțele din Anglia și Țara Galilor. Fără a aduce atingere celor mai sus menționate, nicio prevedere a acestor Termeni legali nu va împiedica OUP să introducă o acțiune la orice instanță pentru încălcarea drepturilor sale de proprietate intelectuală.


Notă privind statutul legal al drepturilor de proprietate

Oxforddictionaries.com și subdomeniile sale pot include anumite cuvinte care au sau care sunt declarate a avea statut de proprietate sub forma unei mărci înregistrate sau sub altă formă. Includerea acestora nu implică faptul că ele au dobândit, din punct de vedere juridic, statutul de non-proprietate sau o semnificație generală, și nici că există vreo altă decizie privind statutul lor legal. În situațiile în care colectivul nostru editorial deține dovezi că un anumit cuvânt beneficiază de un statut de proprietate, acest fapt este indicat în înregistrarea cuvântului respectiv, fără ca aceasta să implice o hotărâre privind statutul juridic al respectivului cuvânt.


Opiniile și alte informații conținute de postările și comentariile de pe blogul OxfordWords nu reflectă neapărat opiniile sau poziția Oxford University Press.