Traducere pentru about în română:

about

Pronunție /əˈbaʊt/

adjectiv

 • 1

  (expressing future intention)
  • to be about to do a fi pe punctul de a face
 • 2

  (awake)
  • up and about treaz (sculat din pat)

Utilizare

Termenul about este folosit după anumite substantive, adjective şi verbe în limba engleză (information about, a book about, curious about, worry aboutetc). Pentru a afla modul în care se traduce acest termen, consultaţi articolele din dicţionar care corespund substantivului/adjectivului/verbului pe lângă care apare acest cuvânt (information, book, curious, worry etc). În engleza britanică, about însoţeşte adesea un verb (move about, jump about, lie aboutetc). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de prepoziţia "about", consultaţi articolul de dicţionar care corespunde verbului pe lângă care aceasta stă (move, jump, lie etc).

adverb

 • 1

  (approximately) aproximativ
  • it's about the same as yesterday parcă ar fi ieri
  • at about 6 pm pe la ora 6 după-masa
 • 2

  (almost) aproape
  • that seems about right pare să fie în regulă
  • I've had just about enough of her! nu mai vreau să am de a face cu ea, mi-a ajuns!
 • 3

  (in circulation)
  • there was no-one about nu era nimeni prin preajmă
  • there is a lot of flu about bântuie gripa
 • 4

  (in the vicinity)
  • to be somewhere about a fi pe undeva, pe aproape

Utilizare

Termenul about este folosit după anumite substantive, adjective şi verbe în limba engleză (information about, a book about, curious about, worry aboutetc). Pentru a afla modul în care se traduce acest termen, consultaţi articolele din dicţionar care corespund substantivului/adjectivului/verbului pe lângă care apare acest cuvânt (information, book, curious, worry etc). În engleza britanică, about însoţeşte adesea un verb (move about, jump about, lie aboutetc). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de prepoziţia "about", consultaţi articolul de dicţionar care corespunde verbului pe lângă care aceasta stă (move, jump, lie etc).

prepoziție

 • 1

  (concerning)
  • a book about o carte despre
  • what's it about? despre ce este (vorba)?
  • it's about… este despre...
  • it's about my son este vorba despre fiul meu
  • about your overdraft… referitor la deficitul tău bugetar…
 • 2

  (in the nature of)
  • there's something weird about him este ceva ciudat în ceea ce-l priveşte
  • what I like about her is ceea ce îmi place la ea este
 • 3

  (bound up with)
  • business is about profit ceea ce contează în afaceri este profitul
 • 4

  (occupied with)
  • to know what one is about a şti cu ce se ocupă o persoană
  • while you're about it… cât timp te ocupi de asta...
  • and be quick about it! şi fă-o repede!
 • 5

  (around)
  • to wander about the streets a hoinări pe străzi
  • strewn about the floor împrăştiat pe podea
 • 6

  (in invitations, suggestions)
  • how or what about some tea? ce-ai zice de un ceai?
  • how about it? ce zici de asta?
 • 7

  (when soliciting opinions)
  • what about the legal costs? ce zici de costurile legale?
  • what about you? despre tine ce poţi spune?
 • 8formal

  • hidden about one's person asupra unei persoane

Utilizare

Termenul about este folosit după anumite substantive, adjective şi verbe în limba engleză (information about, a book about, curious about, worry aboutetc). Pentru a afla modul în care se traduce acest termen, consultaţi articolele din dicţionar care corespund substantivului/adjectivului/verbului pe lângă care apare acest cuvânt (information, book, curious, worry etc). În engleza britanică, about însoţeşte adesea un verb (move about, jump about, lie aboutetc). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de prepoziţia "about", consultaţi articolul de dicţionar care corespunde verbului pe lângă care aceasta stă (move, jump, lie etc).