Traducere pentru after în română:

after

după

Pronunție /ˈɑːftə(r)//ˈæftər/

adverb

 • 1

  (following time or event) după
  • soon or not long after la puţin timp după
  • straight after imediat după
  • right after imediat după
 • 2

  (following specific time)
  • the year after anul următor
  • the day after ziua următoare

Utilizare

Folosit atât ca adverb cât şi ca prepoziţie, termenul after se traduce de cele mai multe ori prin după/de (a doua variantă de traducere este folosită pentru a exprima frecvenţa cu care se petrece o acţiune): after the meal = după servirea mesei; H comes after G = H urmează după G; day after day = zi de zi; just after 3 pm = doar după orele 3 după-masa; three weeks after = la trei săptămâni după aceea. Când termenul after este folosit cu valoare de conjuncţie, într-o frază ale cărei predicate au acelaşi subiect, acesta se traduce prin după ce + verbul de conjugat, la modul indicativ (de regulă, subiectul este inclus): after I finished my book, I cooked dinner = după ce am terminat cartea, am pregătit cina; after he had consulted Billorafter consulting Bill, he decided to accept the offer = după ce l-a consultat pe Bill, s-a decis să accepte oferta.În situaţia în care predicatele folosite în frază au subiecte diferite, traducerea se face în mod similar: după ce + un verb la modul indicativ, cu diferenţa că unul din subiectele frazei trebuie să fie exprimat : I'll lend you the book after Fred has read it = îţi voi împrumuta cartea după ce o citeşte Fred.În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi exemple mai multe, precum şi referiri la câteva cazuri particulare de folosire a acestui termen.Consultaţi, de asemenea, nota referitoare la posibilităţile de exprimare a timpului în lima engleză (time units99).

prepoziție

 • 1

  (later in time than) după
  • immediately/shortly after the strike imediat după grevă
  • after that date după acea dată/începând cu acea dată
  • it was after six o'clock era trecut de ora şase
  • after that după aceea
  • the day after tomorrow poimâine
 • 2

  (given) după
  • after all we did! după tot ce am făcut!
  • after what she's been through? după ce a trecut prin ce a trecut? (după experienţa avută?)
 • 3

  (expressing contrast) în comparaţie cu
  • it's boring here after Paris după ce am văzut Parisul, aici pare plictisitor
 • 4

  (behind)
  • to chase after sb/sth a urmări pe cineva/ceva
  • to tidy up after sb face curat după cineva
 • 5

  (following in sequence, rank) după
  • the adjective comes after the noun adjectivul stă după substantiv
  • after you! după dumneavoastră!
 • 6

  (in the direction of)
  • to stare after sb a se uita lung după cineva
  • “don't forget!” Mimi called after her “nu uita!” a strigat Mimi după ea
 • 7

  (in pursuit of)
  • that's the house they're after aceasta este casa pe care îşi doresc să o cumpere
  • the police are after him poliţia este pe urmele lui
  • he'll come after me va veni după mine
  • it's me he's after pe mine mă vrea
  • familiar to be after sb a umbla după cineva
 • 8

  (beyond)
  dincolo de
 • 9

  (stressing continuity)
  • generation after generation generaţie după generaţie
  • year after year an de an
  • it was one disaster after another a urmat catastrofă după catastrofă
 • 10

  (about)
  • to ask after sb a întreba de cineva
 • 11

  (in honour or memory of)
  • named after numită după
  • we called her Kate after my mother am botezat-o Kate, după mama mea
 • 12

  (in the manner of)
  • “after Millet” “după Millet (în stilul lui Millet)”
 • 13US

  • it's twenty after eleven este ora unsprezece şi douăzeci de minute

Utilizare

Folosit atât ca adverb cât şi ca prepoziţie, termenul after se traduce de cele mai multe ori prin după/de (a doua variantă de traducere este folosită pentru a exprima frecvenţa cu care se petrece o acţiune): after the meal = după servirea mesei; H comes after G = H urmează după G; day after day = zi de zi; just after 3 pm = doar după orele 3 după-masa; three weeks after = la trei săptămâni după aceea. Când termenul after este folosit cu valoare de conjuncţie, într-o frază ale cărei predicate au acelaşi subiect, acesta se traduce prin după ce + verbul de conjugat, la modul indicativ (de regulă, subiectul este inclus): after I finished my book, I cooked dinner = după ce am terminat cartea, am pregătit cina; after he had consulted Billorafter consulting Bill, he decided to accept the offer = după ce l-a consultat pe Bill, s-a decis să accepte oferta.În situaţia în care predicatele folosite în frază au subiecte diferite, traducerea se face în mod similar: după ce + un verb la modul indicativ, cu diferenţa că unul din subiectele frazei trebuie să fie exprimat : I'll lend you the book after Fred has read it = îţi voi împrumuta cartea după ce o citeşte Fred.În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi exemple mai multe, precum şi referiri la câteva cazuri particulare de folosire a acestui termen.Consultaţi, de asemenea, nota referitoare la posibilităţile de exprimare a timpului în lima engleză (time units99).

conjuncţie

 • 1

  (+ perfectul compus al verbului de conjugat, modul indicativ) (in sequence of events) după ce - dacă acţiunea s-a petrecut în trecut
  (+ prezentul simplu sau forma de viitor a verbului de conjugat, modul indicativ) după ce - dacă acţiunea urmează să se petreacă în viitor
  • after we had left we realized that după ce am plecat, am realizat că
 • 2

  (once)
  • after you explained the situation they left după ce ai explicat cum stau lucrurile, au plecat
 • 3

  (in spite of the fact that)
  • why did he do that after we'd warned him? de ce a făcut asta după ce l-am avertizat?

Utilizare

Folosit atât ca adverb cât şi ca prepoziţie, termenul after se traduce de cele mai multe ori prin după/de (a doua variantă de traducere este folosită pentru a exprima frecvenţa cu care se petrece o acţiune): after the meal = după servirea mesei; H comes after G = H urmează după G; day after day = zi de zi; just after 3 pm = doar după orele 3 după-masa; three weeks after = la trei săptămâni după aceea. Când termenul after este folosit cu valoare de conjuncţie, într-o frază ale cărei predicate au acelaşi subiect, acesta se traduce prin după ce + verbul de conjugat, la modul indicativ (de regulă, subiectul este inclus): after I finished my book, I cooked dinner = după ce am terminat cartea, am pregătit cina; after he had consulted Billorafter consulting Bill, he decided to accept the offer = după ce l-a consultat pe Bill, s-a decis să accepte oferta.În situaţia în care predicatele folosite în frază au subiecte diferite, traducerea se face în mod similar: după ce + un verb la modul indicativ, cu diferenţa că unul din subiectele frazei trebuie să fie exprimat : I'll lend you the book after Fred has read it = îţi voi împrumuta cartea după ce o citeşte Fred.În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi exemple mai multe, precum şi referiri la câteva cazuri particulare de folosire a acestui termen.Consultaţi, de asemenea, nota referitoare la posibilităţile de exprimare a timpului în lima engleză (time units99).

plural noun

 • 1

  desert British

Utilizare

Folosit atât ca adverb cât şi ca prepoziţie, termenul after se traduce de cele mai multe ori prin după/de (a doua variantă de traducere este folosită pentru a exprima frecvenţa cu care se petrece o acţiune): after the meal = după servirea mesei; H comes after G = H urmează după G; day after day = zi de zi; just after 3 pm = doar după orele 3 după-masa; three weeks after = la trei săptămâni după aceea. Când termenul after este folosit cu valoare de conjuncţie, într-o frază ale cărei predicate au acelaşi subiect, acesta se traduce prin după ce + verbul de conjugat, la modul indicativ (de regulă, subiectul este inclus): after I finished my book, I cooked dinner = după ce am terminat cartea, am pregătit cina; after he had consulted Billorafter consulting Bill, he decided to accept the offer = după ce l-a consultat pe Bill, s-a decis să accepte oferta.În situaţia în care predicatele folosite în frază au subiecte diferite, traducerea se face în mod similar: după ce + un verb la modul indicativ, cu diferenţa că unul din subiectele frazei trebuie să fie exprimat : I'll lend you the book after Fred has read it = îţi voi împrumuta cartea după ce o citeşte Fred.În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi exemple mai multe, precum şi referiri la câteva cazuri particulare de folosire a acestui termen.Consultaţi, de asemenea, nota referitoare la posibilităţile de exprimare a timpului în lima engleză (time units99).

adverb & prepoziție

 • 1

  până la urmă

Utilizare

Folosit atât ca adverb cât şi ca prepoziţie, termenul after se traduce de cele mai multe ori prin după/de (a doua variantă de traducere este folosită pentru a exprima frecvenţa cu care se petrece o acţiune): after the meal = după servirea mesei; H comes after G = H urmează după G; day after day = zi de zi; just after 3 pm = doar după orele 3 după-masa; three weeks after = la trei săptămâni după aceea. Când termenul after este folosit cu valoare de conjuncţie, într-o frază ale cărei predicate au acelaşi subiect, acesta se traduce prin după ce + verbul de conjugat, la modul indicativ (de regulă, subiectul este inclus): after I finished my book, I cooked dinner = după ce am terminat cartea, am pregătit cina; after he had consulted Billorafter consulting Bill, he decided to accept the offer = după ce l-a consultat pe Bill, s-a decis să accepte oferta.În situaţia în care predicatele folosite în frază au subiecte diferite, traducerea se face în mod similar: după ce + un verb la modul indicativ, cu diferenţa că unul din subiectele frazei trebuie să fie exprimat : I'll lend you the book after Fred has read it = îţi voi împrumuta cartea după ce o citeşte Fred.În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi exemple mai multe, precum şi referiri la câteva cazuri particulare de folosire a acestui termen.Consultaţi, de asemenea, nota referitoare la posibilităţile de exprimare a timpului în lima engleză (time units99).