Traducere pentru better în română:

better

Pronunție /ˈbetə(r)/

substantiv

 • 1

  • the better of the two cel mai bun cel superior dintre cei doi
 • 2

  (more desirable state of affairs)
  • to deserve/hope for better a merita mai mult/a spera la mai bine
  • so much the better, all the better cu atât mai bine
  • to change for the better a se ameliora
 • 3

  (superior person)
  • one's betters superiorii lui

Utilizare

În situaţia în care better este folosit cu valoare adjectivală, acesta se traduce, în română, prin mai bun (+ subst. masc./neut., sg.) sau mai bună (+ subst. fem., sg.), iar la plural: mai buni (+ subst. masc.), mai bune (+ subst. fem./neut.). Formele mai bun, mai bună, mai buni, mai bune reprezintă comparativul adjectivului good. Traducerea construcţiei to be better than variază în funcţie de substantivul pe lângă care stă forma de comparativ a adjectivului good (better): their wine is better than our wine = vinul lor este mai bun decât al nostru; her new apartment is better than her old one = noul ei apartament este mai bun decât cel vechi; his new film is better than his last one = noul lui film este mai bun decât cel precedent sau noul lui film este superior celui precedent (adjectivul mai bun poate fi înlocuit cu superior, când vorbitorul doreşte să aprecieze calitatea unui produs etc.). Alte exemple: this is a better bag/car = aceasta este o geantă/maşină mai bună; it is better to do = este mai bine să faci sau este mai indicat să faci. Când este folosit cu valoare adverbială, better se traduce prin mai bine. Pentru exemple suplimentare şi cazuri particulare de folosire a acestui termen, citiţi informaţiile de mai jos.

adjectivgood

 • 1

  mai bun
  • to get better a se ameliora
  • the weather is no better vremea nu se ameliorează
  • things are getting better lucrurile merg spre mai bine
  • to taste better a avea un gust mai bun
  • she looks better in red ei îi stă mai bine în roşu
  • that's better! aşa este mai bine!
  • to be better (despre un pacient) a se însănătoşi
  • to feel all the better for a-i prinde bine
  • if it makes you feel any better dacă asta te face să te simţi mai bine
  • to feel better about doing a se simţi mai în largul lui să facă
  • they sent him to a better school l-au trimis la o şcoală mai bună
  • I sold the car and bought a better one am vândut maşina şi am cumpărat una mai bună
  • to be no better than a thief a fi nici mai mult, nici mai puţin decât un hoţ
  • to be a better swimmer than sb a fi un înotător mai bun decât cineva
  • to be better at a fi mai bun la
  • he's no better at driving than she is nu este cu nimic mai bun ca ea la şofat
  • to be better than nothing a fi mai bun decât nimic
  • the bigger/sooner the better cu cât mai mare/cu cât mai repede, cu atât mai bine
  • the less said about that the better cu cât se vorbeşte mai puţin despre asta, cu atât mai bine
  • who better to play the part? cine altcineva ar putea să joace mai bine rolul?
  • fish is better for you than meat carnea de peşte este mai sănătoasă decât alte tipuri de carne

Utilizare

În situaţia în care better este folosit cu valoare adjectivală, acesta se traduce, în română, prin mai bun (+ subst. masc./neut., sg.) sau mai bună (+ subst. fem., sg.), iar la plural: mai buni (+ subst. masc.), mai bune (+ subst. fem./neut.). Formele mai bun, mai bună, mai buni, mai bune reprezintă comparativul adjectivului good. Traducerea construcţiei to be better than variază în funcţie de substantivul pe lângă care stă forma de comparativ a adjectivului good (better): their wine is better than our wine = vinul lor este mai bun decât al nostru; her new apartment is better than her old one = noul ei apartament este mai bun decât cel vechi; his new film is better than his last one = noul lui film este mai bun decât cel precedent sau noul lui film este superior celui precedent (adjectivul mai bun poate fi înlocuit cu superior, când vorbitorul doreşte să aprecieze calitatea unui produs etc.). Alte exemple: this is a better bag/car = aceasta este o geantă/maşină mai bună; it is better to do = este mai bine să faci sau este mai indicat să faci. Când este folosit cu valoare adverbială, better se traduce prin mai bine. Pentru exemple suplimentare şi cazuri particulare de folosire a acestui termen, citiţi informaţiile de mai jos.

adverbwell

 • 1

  mai bine
  • to fit/behave better than a se potrivi/a se comporta mai bine decât
  • better made/organized than mai bine făcut/mai bine organizat decât
  • to think better of sb a avea o părere mai bună despre cineva
  • better behaved/educated mai bine crescut/mai cultivat
  • to do better a reuşi mai bine
  • the better to see/hear pentru a vedea/a auzi mai bine
  • it couldn't have been better timed nu ar fi putut fi mai bine cronometrat
  • the money would be better spent on a holiday ar fi mai bine să cheltuim banii în concediu
  • you had better do ar fi mai bine să faci
  • you'd better do ar fi mai bine să faci
  • I'd better go aş face mai bine să plec
  • familiar “will she come?”—“she'd better!” “va veni?”—“ar face bine!”
  • better still,… sau mai bine, …

Utilizare

În situaţia în care better este folosit cu valoare adjectivală, acesta se traduce, în română, prin mai bun (+ subst. masc./neut., sg.) sau mai bună (+ subst. fem., sg.), iar la plural: mai buni (+ subst. masc.), mai bune (+ subst. fem./neut.). Formele mai bun, mai bună, mai buni, mai bune reprezintă comparativul adjectivului good. Traducerea construcţiei to be better than variază în funcţie de substantivul pe lângă care stă forma de comparativ a adjectivului good (better): their wine is better than our wine = vinul lor este mai bun decât al nostru; her new apartment is better than her old one = noul ei apartament este mai bun decât cel vechi; his new film is better than his last one = noul lui film este mai bun decât cel precedent sau noul lui film este superior celui precedent (adjectivul mai bun poate fi înlocuit cu superior, când vorbitorul doreşte să aprecieze calitatea unui produs etc.). Alte exemple: this is a better bag/car = aceasta este o geantă/maşină mai bună; it is better to do = este mai bine să faci sau este mai indicat să faci. Când este folosit cu valoare adverbială, better se traduce prin mai bine. Pentru exemple suplimentare şi cazuri particulare de folosire a acestui termen, citiţi informaţiile de mai jos.

verb tranzitiv

 • 1

  (one's performance/achievement) a îmbunătăţi
  (rival's performance/achievement) a face mai bine decât

Utilizare

În situaţia în care better este folosit cu valoare adjectivală, acesta se traduce, în română, prin mai bun (+ subst. masc./neut., sg.) sau mai bună (+ subst. fem., sg.), iar la plural: mai buni (+ subst. masc.), mai bune (+ subst. fem./neut.). Formele mai bun, mai bună, mai buni, mai bune reprezintă comparativul adjectivului good. Traducerea construcţiei to be better than variază în funcţie de substantivul pe lângă care stă forma de comparativ a adjectivului good (better): their wine is better than our wine = vinul lor este mai bun decât al nostru; her new apartment is better than her old one = noul ei apartament este mai bun decât cel vechi; his new film is better than his last one = noul lui film este mai bun decât cel precedent sau noul lui film este superior celui precedent (adjectivul mai bun poate fi înlocuit cu superior, când vorbitorul doreşte să aprecieze calitatea unui produs etc.). Alte exemple: this is a better bag/car = aceasta este o geantă/maşină mai bună; it is better to do = este mai bine să faci sau este mai indicat să faci. Când este folosit cu valoare adverbială, better se traduce prin mai bine. Pentru exemple suplimentare şi cazuri particulare de folosire a acestui termen, citiţi informaţiile de mai jos.