Traducere pentru bring în română:

bring

a aduce

Pronunție /brɪŋ/

verb tranzitivbrought

 • 1

  (convey, carry) a aduce
  • wait and see what tomorrow brings aşteaptă să vezi ce-ţi aduce ziua de mâine
  • to bring sb flowers a aduce flori cuiva
  • the case has brought him publicity incidentul prin care a trecut l-a făcut faimos
  • to bring sb wealth/fame a face bogat pe cineva/a face faimos pe cineva
  • to bring sth to a contribui la ceva
  • to bring one's experience to sth a contribui cu experienţa lui/ei la ceva
  • that brings the total to 100 aceasta înseamnă un total de 100
  • to bring a smile to sb's face a face pe cineva să zâmbească
  • to bring sth into a aduce ceva în
  • to bring sth into existence a da viaţă unui lucru
  • the wind brought the tree down vântul a culcat copacul la pământ
  • don't forget to bring it home nu uita să-l aduci acasă
  • to bring shame/disgrace on sb a defăima/a dezonora pe cineva
  • to bring sth on or upon oneself a atrage (ceva) asupra sa
  • you brought it on yourself ai căutat-o cu lumânarea
 • 2

  (friend/relative/dog) (come with) a aduce cu sine
  • to bring sb with one a aduce pe cineva cu sine
  • to bring sb to a aduce pe cineva la
 • 3

  (lead, draw)
  • the path brings you to the church cărarea te scoate la biserică
  • the Games brought people to the city Jocurile (Olimpice) au adus în oraş oameni din alte părţi
  • I brought him to the ground l-am culcat la pământ
  • that brings me to the question of asta mă face să mă întreb dacă
  • to bring sb to do sth a determina pe cineva să facă ceva
  • to bring sb/a dog into the country a introduce o persoană/un câine în ţară
  • to bring sb into contact with sb a pune pe cineva în legătură cu o persoană
  • to bring sb home a aduce pe cineva acasă
 • 4

  Televiziune Radio
  • the game will be brought to you live meciul va fi transmis în direct
  • we bring you all the latest news vă aducem tuturor la cunoştinţă ultimele ştiri
 • 5

  Științe Juridice administration
  • to bring a case before the court a prezenta un caz în faţa Tribunalului
  • to bring sb before the court a da pe cineva în judecată
  • to bring a matter before the committee a supune o problemă comitetului spre dezbatere

pronominal verbbrought

 • 1

  • to bring oneself to do a se hotărî să facă
  • I couldn't bring myself to get up/to tell him nu m-am putut ridica/nu am putut să-i spun