Traducere pentru concern în română:

concern

preocupare

Pronunție /kənˈsɜːn/

substantiv

 • 1

  (about) (over) (cu privire la) (worry) preocupare
  • there is growing concern about crime există o preocupare crescândă pentru problema criminalităţii
  • there is concern for her safety ne facem griji pentru siguranţa ei
  • to cause concern a îngrijora
  • there is no cause for concern nu ai de ce să te îngrijorezi
  • he expressed concern at my results/for my health şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la rezultatele mele/sănătatea mea
 • 2

  (preoccupation) preocupare
  • environmental concerns preocupare pentru mediu
 • 3

  (care) (for person) grijă
  • out of concern for him din grijă pentru el
  • you have no concern for safety nu ai de ce să-ţi faci griji în privinţa securităţii tale
 • 4

  (company) concern
  • a going concern o afacere rentabilă
 • 5

  (personal business)
  • that's her concern acest lucru o priveşte
  • your private life is no concern of mine viaţa ta particulară nu mă priveşte

verb tranzitiv

 • 1

  (worry)
  a îngrijora
 • 2

  (affect, interest) a interesa
  • to whom it may concern către oricine este interesat
  • as far as the pay is concerned în privinţa salariului
 • 3

  (involve)
  • to be concerned with a se ocupa de
  • to be concerned in a fi implicat în
 • 4

  (book/programme) (be about) a trata despre
  (fax/letter) a se referi la

reflexive verb

 • 1

  • to concern oneself with sth/with doing a fi preocupat de ceva/să facă