Traducere pentru effect în română:

effect

efect

Pronunție /ɪˈfekt/

substantiv

 • 1

  (of) (de) (on) (asupra) (net result) efect
  • to have the effect of doing a avea ca efect (un anumit lucru)
  • the effect of advertising is to increase demand publicitatea are ca efect creşterea cererii
  • the film had quite an effect on me filmul m-a impresionat foarte mult
  • to use sth to good effect a folosi ceva cu succes
  • to use sth to dramatic effect a obţine un efect spectaculos ca urmare a folosirii unui anumit lucru
 • 2

  (repercussions)
  (of) (cu genitivul) (on) (asupra) repercusiuni
 • 3

  (power, efficacy) eficacitate
  • of no effect fără efect
  • to little effect fără prea mare rezultat
  • to no effect în van
  • to take effect a duce la
  • to come into effect a intra în vigoare
  • to put policies into effect a aplica anumite directive
  • with effect from January 1 intrând în vigoare de la 1 ianuarie
 • 4

  (theme)
  • the effect of what he is saying is that sensul celor spuse de el este că
  • a note to the effect that o notă care ne înştiinţează că
  • a remark to that effect o remarcă în acest sens
  • or words to that effect sau ceva asemănător (referitor la spusele cuiva)
 • 5

  (impression) impresie
  • the overall effect impresia generală
  • to achieve an effect a avea un efect
  • he paused for effect a făcut o pauză teatrală
  • she dresses like that for effect se îmbracă aşa pentru a atrage atenţia

plural noun

 • 1

  Științe Juridice (belongings) efecte

locuțiune adverbială

 • 1

  de fapt

verb tranzitiv

 • 1

  (repair/sale/change) a efectua
  (improvement) a aduce
  (reconciliation) a duce la