Traducere pentru effort în română:

effort

efort

Pronunție /ˈefət/

substantiv

 • 1

  (energy) efort
  • to put a lot of effort into sth/into doing a depune un efort considerabil pentru ceva/pentru a face
  • to put all one's effort (s) into doing a depune tot efortul de care este capabil pentru a face
  • to spare no effort a nu cruţa nici un efort
  • it's a waste of effort este o muncă făcută în zadar
  • to be worth the effort a merita efortul
 • 2

  (difficulty) dificultate
  • it is an effort to do este dificil să faci
 • 3

  (attempt)
  • to make the effort a face efortul (de a)
  • he made no effort to apologize nu s-a sinchisit să îşi ceară scuze
  • his efforts at doing tentativele lui de a face
  • to make every effort a face tot posibilul
  • in an effort to do în încercarea de a face
  • joint effort iniţiativă comună
  • this is my first effort este prima mea lucrare
  • not a bad effort nu este un rezultat rău
 • 4

  (initiative) iniţiativă
  • war effort neajunsuri generate de intrarea în război a unui stat
 • 5figurat

  (exercise) efort
  • an effort of will un efort de voinţă