Traducere pentru either în română:

either

unul/una (din doi/două)

Pronunție /ˈaɪðər//ˈiːðər/

pronume

 • 1

  (one or other) unul/una (din doi/două)
  • without either (of them) fără nici unul (din ei)
  • there was no sound from either of the rooms din nici una din (cele două) camere nu se auzea vreun sunet
  • either or both of you can do it oricare dintre voi poate să o facă sau puteţi să o faceţi amândoi
 • 2

  (both)
  • either of the two is possible ambele sunt posibile
  • either of us could win oricare dintre noi doi ar putea câştiga
  • “which book do you want?”—“either” “ce carte vrei?”—“pe oricare”

determinant

 • 1

  (one or the other) oricare
  • I can't see either child nu-l văd pe nici unul din (cei doi) copii
 • 2

  (both)
  • either one of the solutions is acceptable ambele soluţii sunt acceptabile
  • in either case în amândouă cazurile
  • either way, you win veţi câştiga oricum
  • either way, it will be difficult în oricare din situaţii, va fi dificil
  • I don't have strong views either way nu sunt nici pro, nici contra

adverb

 • 1

  (şi) nici
  • I can't do it either nici eu nu pot s-o fac

conjuncţie

 • 1

  (as alternatives)
  • I was expecting him either Tuesday or Wednesday îl aşteptam să vină fie marţi, fie miercuri
  • it's either him or me fie este el, fie sunt eu
 • 2

  (in the negative)
  • I wouldn't reward either Patrick or Emily nu i-aş recompensa nici pe Patrick, nici pe Emily
  • you're not being either truthful or fair nu eşti nici sincer, nici cinstit
 • 3

  (as an ultimatum)
  • either you finish your work or you will be punished! ori îţi termini treaba, ori vei fi pedepsit!
  • put the gun down, either that or I call the police aruncă arma sau chem poliţia