Traducere pentru follow în română:

follow

a urma (cu acuzativul)

Pronunție /ˈfɒləʊ/

verb tranzitiv

 • 1

  (person/car) (into) (în) (move after) a urma (cu acuzativul)
  • to follow sb in a urma pe cineva în
  • she followed her father into politics l-a urmat pe tatăl ei în cariera politică
  • they'll follow us on a later flight vor veni în urma noastră cu un alt avion
 • 2

  (event/item on list) (come after in time) a urma (cu dativul)
  (leader) a urma (cu acuzativul)
  • followed by urmat de
 • 3

  (clue/path/fashion/instinct/instructions) (be guided by) a urma
 • 4

  (teachings/example) (adhere to) a urma (cu acuzativul)
  (religion) a practica
  (faith/ideas) a fi adeptul (cu dativul)
  (person/leader) a fi discipolul (cu genitivul)
 • 5

  (stock market/serial/trial) (watch closely) a urmări îndeaproape
 • 6

  (explanation/reasoning/plot) (understand) a înţelege
  • if you follow my meaning dacă înţelegi ce vreau să spun
 • 7

  (trade/profession) (practise) a practica
  (career) a urma (cu acuzativul)
  (way of life) a duce

verb intranzitiv

 • 1

  (move after) a veni după/a urma (cu dativul)
  • she followed on her bike venea mai în urmă pe bicicleta ei
  • to follow in sb's footsteps a urma pe cineva în plan profesional
 • 2

  (come after in time) a urma
  • there followed a lengthy debate a urmat o dezbatere interminabilă
  • there's ice cream to follow urmează îngheţată
  • the results were as follows rezultatele au fost următoarele
 • 3

  (be logical consequence) a reieşi
  • it follows that reiese că
  • it doesn't necessarily follow that nu înseamnă neapărat că
  • that doesn't follow nu reiese acest lucru
  • that follows mi se pare logic
 • 4

  (understand) a înţelege
  • I don't follow nu înţeleg