Traducere pentru from în română:

from

Pronunție /frəm//frɒm/

prepoziție

 • 1

  (indicating place of origin)
  • paper from Denmark hârtie din Danemarca
  • a flight from Nice un zbor din Nisa
  • a friend from Chicago un prieten (care vine) din Chicago
  • a colleague from Japan un coleg japonez
  • people from Spain spaniolii
  • where is he from? de unde este el?, din ce ţară vine el?
  • she comes from Oxford ea este din Oxford
  • a tunnel from X to Y un tunel care leagă punctul X de punctul Y
  • the road from A to B drumul care leagă localitatea A de localitatea B
  • noises from upstairs zgomotele de la etaj
  • to take sth from one's bag a-şi scoate ceva din geantă
  • to take sth from the shelf a lua ceva de pe raft
  • from under the table de sub masă
 • 2

  (expressing distance)
  • 10 km from the sea la 10 km de mare
  • it's not far from here nu este departe de aici
  • the journey from A to B călătoria parcursă din punctul A în punctul B
 • 3

  (expressing time span)
  • open from 2 pm until 5 pm deschis de la orele 14 la orele 17
  • from June to August din iunie în august
  • 15 years from now peste 15 ani începând din acest moment
  • one month from now de acum într-o lună
  • from today începând de astăzi
  • deaf from birth surd din naştere
  • from the age of 8 de la vârsta de 8 ani
  • from day to day de pe o zi pe alta
 • 4

  (using as a basis)
  • from a short story by Maupassant dintr-o nuvelă de Maupassant
  • to speak from experience a vorbi din experienţă proprie
 • 5

  (working for)
  • a man from the council un bărbat care lucrează pentru consiliul municipal
  • a representative from Grunard and Co un reprezentant de la firma Grunard and Co
 • 6

  (among)
  • to select or choose or pick from a alege din
 • 7

  (indicating a source)
  • a card from Pauline o vedere de la Pauline
  • a letter from them o scrisoare de la ei
  • where did it come from? de unde a sosit?
  • a quote from sb un citat din cineva
 • 8

  (expressing extent, range)
  • wine from £5 a bottle vin de vânzare, cu preţuri începând de la 5 lire sterline sticla
  • children from the ages of 12 to 15 copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani
  • to rise from 10 to 17% o creşte de la 10 la 17%
  • everything from paperclips to wigs totul de la agrafe de birou la peruci
  • from start to finish de la început la sfârşit
 • 9

  (in subtraction)
  • 10 from 27 leaves 17 27 minus 10 fac 17
 • 10

  (because of, due to)
  • I know from speaking to her that datorită faptului că am stat de vorbă cu ea, ştiu că
  • he knows her from work el o cunoaşte de la serviciu
 • 11

  (judging by) după
  • from the way he talks you'd think he was an expert judecând după modul în care vorbeşte, ai spune că este expert

Utilizare

În contextele în care from este folosit ca prepoziţie, pentru a desemna locul de unde vine cineva, aceasta se traduce, în română, prin de la: from Rome = de la Roma; from the sea = de la mare; from Lisa = de la Lisa. Prepoziţia from se traduce prin de la când indică locul de unde vine o persoană, dar nu ţara din care soseşte sau provine o persoană: from the office = de la birou. În exemplul următor, from se traduce, în română, prin din, deoarece indică ţara de unde soseşte sau provine cineva: from the United States = din Statele Unite. În limba engleză, from este folosit adesea pe lângă un verb (suffer from, benefit frometc.). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de această prepoziţie, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului corespunzător (suffer, benefit etc).from se foloseşte în limba engleză după anumite substantive şi adjective (shelter from, exemption from, free from, safe frometc.). Pentru a vedea modul în care se pot traduce substantivele şi adjectivele însoţite de prepoziţia "from", consultaţi articolul de dicţionar corespunzător substantivului/adjectivului respectiv (shelter, exemption, free, safe etc).Acest dicţionar conţine note utile, organizate pe teme cum ar fi: naţionalităţi, ţări şi continente, provincii şi regiuni. Multe din substantivele care denumesc naţionalităţi/ţări/continente/provincii/regiuni sunt însoţite de prepoziţia from. Indexul care conţine informaţii referitoare la aceste note se găseşte la (index99).Pentru exemple suplimentare şi variante posibile de traducere ale prepoziţiei from, consultaţi articolul de dicţionar de mai jos.