Traducere pentru general în română:

general

general

Pronunție /ˈdʒenrəl/

substantiv

 • 1

  termen militar
  general
 • 2

  • the general and the particular generalul şi particularul

adjectiv

 • 1

  (widespread, gen)
  larg răspândit
  • to be a general favourite a fi apreciat de toţi
  • in general use folosit în mod curent
 • 2

  (overall, gen)
  general/principal
  • do you get the general idea? înţelegi care este ideea principală?
  • that's the general idea aceasta este ideea principală
  • as a general rule ca regulă generală
 • 3

  (miscellaneous, not specific, gen)
  general
  (promise/assurance) vag
  • to talk in general terms a vorbi în termeni generali
  • a general discussion o discuţie purtată fără a intra în detalii
  • to give sb a general idea of a ajuta pe cineva să îşi formeze o idee generală despre
  • in the general direction of în direcţia
 • 4

  (medicine/linguistics) (not specialized) general
  (user/reader) obişnuit
  • general office duties muncă de birou
  • general assistant persoană angajată într-un birou
 • 5

  (normal) normal
  • in the general way of things în mod normal

locuțiune adverbială

 • 1

  (usually or non-specifically) în general
  (overall, mostly) în mare
  • things in general de regulă