Traducere pentru get în română:

get

a primi

Pronunție /get/

verb tranzitiv-tt-, got, gotten

 • 1

  (letter/grant) (receive) a primi
  (salary/pension) a primi
  Televiziune Radio (channel) a prinde
  • did you get much for it? ai primit mulţi bani pentru treaba aceasta?
  • what did you get for your car? cu cât ţi-ai vândut maşina?
  • we get a lot of rain plouă mult aici
  • our garden gets a lot of sun grădina noastră este poziţionată în plin soare
  • we get a lot of tourists avem mulţi turişti
  • you get what you pay for primeşti atât cât plăteşti
  • he's getting help with his science cunoştinţele lui îi sunt de folos
 • 2

  (inherit)
  • literal to get sth from sb a moşteni ceva de la cineva
 • 3

  (permission/divorce/licence) (obtain) (by applying) a obţine
  (job) a găsi
  (plumber) (by contacting) a găsi (un instalator) la telefon
  (taxi) a găsi (un taxi) prin comandă telefonică
  (item) (from) (de la) (by buying) a cumpăra
  (ticket) a avea
  • to get something for nothing/at a discount a cumpăra ceva pe nimic/la preţ redus
  • to get sb sth a cumpăra ceva pentru cineva
  • to get sth for sb a cumpăra ceva pentru cineva
  • I'll get sth to eat at the airport o să îmi iau ceva de mâncare la aeroport
 • 4

  (newspaper) (subscribe to) a se abona la
 • 5

  (reputation) (acquire) a ajunge să aibă
 • 6

  (grade/mark/answer) (achieve) a primi
  • he got it right rezultatul obţinut de el a fost bun
 • 7

  (object/person/help) (fetch) a se duce să aducă
  • go and get a chair mergi şi adu un scaun
  • to get sb sth a merge să aducă ceva pentru o anumită persoană
  • to get sth for sb a merge să aducă ceva pentru o anumită persoană
  • can I get you your coat? pot să vă aduc haina?
 • 8

  (manoeuvre, move)
  • to get sb/sth upstairs/downstairs a urca/a coborî pe cineva/ceva pe scări
  • I'll get them there somehow o să-i duc acolo într-un fel sau altul
  • can you get between the truck and the wall? poţi să te strecori între camion şi perete?
 • 9

  (help progress)
  • is this discussion getting us anywhere? are vreun rost toată discuţia aceasta?
  • I listened to him and where has it got me? l-am ascultat şi unde-am ajuns?
 • 10

  (contact)
  • did you get Harry on the phone? ai reuşit să-l găseşti pe Harry la telefon?
 • 11

  (deal with)
  • I'll get it răspund eu
 • 12

  (breakfast/lunch etc) (prepare) a pregăti
 • 13

  (person) (by) (de) (take hold of) a apuca (pe cineva)
  • I've got you, don't worry te ţin eu, nu te teme
  • to get sth from or off a lua ceva de pe
  • to get sth from or out of a lua ceva din
 • 14familiar

  • to get sth from or out of sb a obţine (bani) cu forţa de la cineva
 • 15familiar

  (escapee) (catch) (gen) a prinde
  • got you! te-am prins!
 • 16

  Medicină
  (disease) a lua
  • he got measles from his sister a luat rujeolă de la sora lui
 • 17

  (bus/train) (use as transport) a prinde
 • 18

  (have)
  • to have got a avea
  • I've got a headache am o durere de cap/mă doare capul
 • 19

  (start to have)
  • to get (hold of) the idea or impression that a-i intra în cap că
 • 20

  (suffer)
  • to get a surprise a fi luat prin surprindere
  • to get a shock a fi şocat
  • to get a bang on the head a fi lovit în cap
 • 21

  (five years etc) (be given as punishment) a primi
  (fine) a primi
 • 22

  (hit)
  • to get sb/sth with a lovi pe cineva/ceva cu
  • got it! punct lovit!
 • 23

  (understand, hear) a înţelege, a auzi
  • now let me get this right… să văd dacă am înţeles bine…
  • “where did you hear that?”—“I got it from Paul” “unde ai auzit asta?”—“Paul mi-a spus”
  • get this! he was arrested this morning ascultă! a fost arestat în această dimineaţă
 • 24familiar

  • what gets me is… ceea ce mă enervează este faptul că…
 • 25

  (learn, learn of)
  • familiar to get to do a ajunge să facă
  • to get to like sb a ajunge să-i placă de cineva
  • how did you get to know or hear of our organization? de unde aţi aflat de organizaţia noastră?
  • we got to know them last year i-am cunoscut anul trecut
 • 26

  (have opportunity)
  • to get to do a avea ocazia să facă
 • 27

  (start)
  • to get (to be) a ajunge să fie
  • familiar to get to doing a începe să facă
  • then I got to thinking that… apoi am ajuns să cred că…
  • we'll have to get going va trebui să plecăm
 • 28

  (must)
  • to have got to do a trebui să facă
  • it's got to be done trebuie făcut
  • you've got to realize that… trebuie să înţelegi că…
  • there's got to be a reason trebuie să existe un motiv
 • 29

  (persuade)
  • to get sb to do a convinge pe cineva să facă
  • I got her to talk am reuşit să o fac să vorbească/am convins-o să vorbească
  • did you get anything out of her? ai reuşit să o faci să vorbească?
 • 30

  (have somebody do)
  • to get sth done a pune pe cineva să facă un anumit lucru
  • to get the car repaired a duce maşina la reparat
  • to get one's hair cut a se tunde
  • how do you ever get anything done? cum reuşeşti să faci ceea ce faci?
 • 31

  (cause)
  • to get the car going a face maşina să pornească
  • as hot as you can get it cât se poate de fierbinte
  • to get one's socks wet a-şi uda şosetele
  • to get one's finger trapped a-şi prinde degetul

Utilizare

Acest verb - atât de mult folosit în limba engleză - nu are în română un echivalent cu care să poată fi substituit în numărul mare de contexte în care acesta este utilizat; în plus, acest verb intră în componenţa multor expresii uzuale: to get lunch = to prepare lunch = a pregăti prânzul. get apare în multe expresii idiomatice (to get something off one's chestetc), traducerea acestora fiind notată în articolul de dicţionar corespunzător termenului care însoţeşte acest verb (chest etc). În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi şi traducerea unor expresii cu sens injurios (get lostetc). Pentru a vedea cum se traduc expresiile cu sens injurios, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător termenului care însoţeşte verbul "get" lost.Nu uitaţi că, în cazul în care verbul get face parte dintr-o construcţie pasivă (to get a room paintedetc), traducerea în limba română a acesteia se face printr-o formă de reflexiv (a-şi vărui cameraetc).Când get are sensul de become şi este urmat de un adjectiv (to get rich/drunketc), traducerea acestor construcţii se poate face cu ajutorul verbului a ajunge să fie/se. Pentru alte variante de traducere consultaţi articolul de dicţionar corespunzător adjectivului care însoţeşte verbul "get" (rich, drunk etc), observând că pentru traducerea acestor expresii se poate folosi un singur verb (a se îmbogăţi, a se îmbătaetc).Pentru exemple şi alte utilizări ale verbului get, citiţi articolul de dicţionar de mai jos.

verb intranzitiv-tt-, got, gotten

 • 1

  (suspicious/old) (become) a deveni (suspicios), a ajunge să fie (bătrân)
  • how lucky/stupid can you get! cât de norocos/prost poţi să fii!
  • it's getting late se face târziu
  • how did he get like that? cum a ajuns aşa?
 • 2

  (forming passive)
  • to get (oneself) killed a se sinucide
  • to get hurt a fi rănit
 • 3figurat

  (become involved in)
  • familiar to get into a se apuca de
  • to get into a fight a se lua la harţă
 • 4

  (arrive)
  • to get there a sosi acolo
  • to get to the airport a sosi la aeroport
  • how did your coat get here? cum a ajuns haina ta aici?
  • how did you get here? prin ce miracol ai ajuns aici?
  • where did you get to? pe unde ai trecut?
  • we've got to page 5 am ajuns la pagina 5
 • 5

  (progress)
  • it got to 7 o'clock s-a făcut ora 7
  • I'd got as far as the title ajunsesem la titlu
  • I'm getting nowhere with this essay nu avansez deloc la elaborarea acestui eseu
  • now we're getting somewhere acum ajungem acasă
 • 6familiar

  • to get into a-şi lua

Utilizare

Acest verb - atât de mult folosit în limba engleză - nu are în română un echivalent cu care să poată fi substituit în numărul mare de contexte în care acesta este utilizat; în plus, acest verb intră în componenţa multor expresii uzuale: to get lunch = to prepare lunch = a pregăti prânzul. get apare în multe expresii idiomatice (to get something off one's chestetc), traducerea acestora fiind notată în articolul de dicţionar corespunzător termenului care însoţeşte acest verb (chest etc). În articolul de dicţionar de mai jos găsiţi şi traducerea unor expresii cu sens injurios (get lostetc). Pentru a vedea cum se traduc expresiile cu sens injurios, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător termenului care însoţeşte verbul "get" lost.Nu uitaţi că, în cazul în care verbul get face parte dintr-o construcţie pasivă (to get a room paintedetc), traducerea în limba română a acesteia se face printr-o formă de reflexiv (a-şi vărui cameraetc).Când get are sensul de become şi este urmat de un adjectiv (to get rich/drunketc), traducerea acestor construcţii se poate face cu ajutorul verbului a ajunge să fie/se. Pentru alte variante de traducere consultaţi articolul de dicţionar corespunzător adjectivului care însoţeşte verbul "get" (rich, drunk etc), observând că pentru traducerea acestor expresii se poate folosi un singur verb (a se îmbogăţi, a se îmbătaetc).Pentru exemple şi alte utilizări ale verbului get, citiţi articolul de dicţionar de mai jos.