Traducere pentru get down în română:

get down

a coborî

phrasal verb

 • 1

  (descend)
  (de la; din) (from; out of) a coborî
 • 2

  (leave table)
  a pleca de la masă
 • 3

  (to floor) (lower oneself) a se lăsa în jos
  (crouch) a se ghemui
  • colloquial to get down to a se apuca de
  • figurat to get down to sb's level a se coborî la nivelul cuiva
  • let's get down to business să trecem la afaceri
  • when you get right down to it când priveşti mai îndeaproape
  • to get down to doing a se apuca să facă