Traducere pentru go on în română:

go on

a se petrece

phrasal verb

 • 1

  (happen, take place) a se petrece
  • how long has this been going on? de cât timp durează asta?
  • a lot of stealing goes on se înregistrează un număr foarte mare de furturi
 • 2

  (continue on one's way)
  a-şi continua drumul
 • 3

  (continue) a continua
  • the meeting went on into the afternoon şedinţa a durat până după-amiaza
  • the list goes on and on lista este nesfârşită
  • that's enough to be going on with ajunge pentru moment
  • here's £20 to be going on with uite 20 de lire sterline ca să te poţi descurca
  • familiar go on (with you)! hai odată!
 • 4

  (of time)
  • as time went on, they… cu timpul, ei…
  • as the evening went on pe măsură ce seara se apropia de sfârşit
 • 5

  (keep talking)
  • to go on about sth a vorbi în continuu despre ceva
  • the way she goes on, you'd think she was an expert! după cum vorbeşte, ai zice că este expertă!
 • 6

  (proceed) a continua
  • let's go on to the next item să trecem la următorul punct
  • he went on to say that apoi a spus că
 • 7

  (heating/lights) (go into operation) (despre o centrală termică) a porni
  (despre lumini) a se aprinde
 • 8

  Theatre
  a intra în scenă
 • 9

  (approach)
  • it's going on three o'clock este aproape ora trei
  • she's four going on five va împlini cinci ani
 • 10

  (fit)
  • these gloves won't go on mănuşile acestea nu se vor potrivi
  • the lid won't go on properly capacul nu se închide bine
 • 11go on [sth]

  (piece of evidence/information) a se baza pe
  • that's all we've got to go on tot ceea ce ştim sigur
  • we've got nothing else to go on nu ne putem baza pe altceva