Traducere pentru half în română:

half

jumătate

Pronunție /hɑːf//hæf/

substantivPlural halves

 • 1

  (one of two parts) jumătate
  • half (of) the page jumătatea paginii
  • to cut sth in half a tăia ceva pe din două
 • 2

  (fraction) jumătate
  • four and a half patru şi jumătate
 • 3

  Sport
  (time period) jumătate a unei partide
  (pitch area) jumătatea terenului
 • 4

  Sport
 • 5British familiar

  (half pint) o jumătate de pintă
 • 6British

  (half fare) jumătate dintr-un tarif

adjectiv

 • 1

  • a half circle un semi-cerc
  • a half-litre o jumătate de litru
  • half a litre o jumătate de litru
  • two and a half cups două ceşti şi jumătate

pronume

 • 1

  (50%) jumătate
  • only half (of the students) passed doar jumătate (din studenţi) au trecut examenul
  • to cut sth by half a reduce ceva la jumătate
  • familiar familiar that was a meal and a half! a fost o masă pe cinste!
 • 2British

  (in time) jumătate
  • an hour and a half o oră şi jumătate
  • half past two
  • familiar half two orele două şi jumătate
  • it starts at half past începe la şi jumătate/la şi treizeci de minute
  • the buses run at half past the hour autobuzele circulă din jumătate în jumătate de oră
  • she is ten and a half are zece ani jumate

adverb

 • 1

  pe jumătate
  • to half close the window a închide fereastra pe jumătate
  • it's half the price este la jumătate de preţ
  • half as much money/as many people o sumă mai mică de bani cu jumătate/un număr mai mic de persoane cu jumătate
  • half as big pe jumătate (în raport cu un alt obiect/o altă persoană)
  • he's half Spanish half Irish este pe jumătate spaniol, pe jumătate, irlandez
  • he was only half serious nu a fost serios câtuşi de puţin
  • half disappointed half relieved pe cât de dezamăgit, pe atât de mulţumit
  • if it was half as easy as they say dacă ar fi pe jumătate mai uşor faţă de cât spun că este
  • I was half hoping that… speram într-o măsură ponderată că…
  • I half expected it nu prea m-am aşteptat să se întâmple acest lucru
 • 2familiar

  • ironic not half old deloc tânăr
  • familiar he wasn't half surprised era surprins la culme
  • familiar familiar it doesn't half stink! pute de-a dreptul!
  • familiar not half! şi încă cum!
  • familiar not half bad foarte bun rău de tot