Traducere pentru honour în română:

honour

onoare

(US honor)

substantiv

British

 • 1

  (privilege) onoare
  • place of honour loc de onoare
  • to give sb or do sb the honour of doing a-i face cuiva onoarea de a
  • in honour of în onoarea (cu genitivul)
  • formal, ironic to what do I owe this honour? cărui fapt îi datorez onoarea?
 • 2

  (high principles) onoare
  • formal to impugn sb's honour a se îndoi de onoarea cuiva
  • to give one's word of honour a-şi da cuvântul de onoare
 • 3

  (in titles)
  • Your Honour onorată curte

plural noun

British
University

 • 1

  • first/second class honours ≈ examen de licenţă, trecut cu calificativul "foarte bine"/"bine"

verb tranzitiv

British

 • 1

  (show respect for) a onora
  • to feel/be honoured a se simţi/a fi onorat
  • formal to honour sb by doing a onora pe cineva făcând
  • our honoured guests onorabilii noştri oaspeţi
 • 2

  (cheque/contract/obligation) (fulfil, be bound by) a onora
  (promise/commitment) a ţine
  (agreement) a respecta