Traducere pentru its în română:

its

său/lui (masc., sg.)

Pronunție /ɪts/

determinant

  • 1

    său/lui (masc., sg.)
    sa/ei (fem., sg.)
    săi/lor (masc., pl.)
    sale/lor (fem., pl.)

Utilizare

În limba română, determinanţii se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe lângă care stau. Adjectivul pronominal posesiv its se traduce, în română, prin: său/lui + subst. masc., nr. sg.: its nose = nasul său/lui; prin ei + un subst. fem., la sg., care denumeşte un animal: its tail = coada ei; prin sa/ei + subst. fem., sg., care denumeşte o fiinţă umană: its ear = urechea sa/ei, în timp ce, la plural, forma acestui adjectiv pronominal posesiv este: săi/lor + subst. masc., pl.; sale/ei + un subst. fem., la pl.: its ears = urechile sale/ei.