Traducere pentru know în română:

know

a cunoaşte

Pronunție /nəʊ/

verb tranzitivknew, known

 • 1

  (person/place/name/opinion/result/value/rules/situation/system/way) (have knowledge of) a cunoaşte
  (answer/language/reason/truth/words) a şti
  • he knows everything ştie totul
  • to know sb by name/sight a cunoaşte pe cineva după nume/din vedere
  • to know sth by heart a şti ceva pe dinafară
  • to know how to do a şti cum să facă
  • to know that… a şti că…
  • to know for certain or for sure that a şti cu certitudine că
  • I wasn't to know that… nu aveam de unde să ştiu că…
  • you know what children are ştii cum sunt copiii
  • to know sb/sth as a cunoaşte pe cineva/ceva drept
  • Virginia known as Ginny to her friends Virginia sau Ginny pentru prieteni
  • to let it be known or to make it known that a face cunoscut faptul că
  • to have known sb/sth to do a fi deja un lucru cunoscut faptul că o persoană face ceva (în mod obişnuit)/a se şti faptul că un anumit lucru se întâmplă în mod obişnuit
  • it has been known to snow here se ştie că aici ninge (de obicei)
  • if I know him dacă îl cunosc
  • he is known to the police este cunoscut de poliţie
  • I know all about redundancy! ştiu tot ceea ce trebuie despre reducerile de personal!
  • as you well know după cum bine ştii
  • (do) you know something? ştii ceva?
  • do you know what? ştii ceva?
  • there's no knowing whether nu se ştie dacă
  • to know one's way home a şti cum să ajungă acasă
  • to know one's way around a town a cunoaşte bine un oraş
  • to know one's way around an engine a şti cum funcţionează un motor
  • I know that for a fact sunt absolut sigur de asta
  • I know what! am o idee!
  • he knows all about it este la curent cu asta
 • 2

  (feel certain) a fi sigur
  • I knew it! sunt sigur!
  • I don't know that I want to go really nu ştiu dacă vreau să merg cu adevărat
 • 3

  (realize) a realiza
  • you don't know how pleased I am nici nu ştii cât sunt de mulţumit
  • don't I know it! nu-mi mai aduce aminte de asta!
 • 4

  (recognize) a recunoaşte (după)
  (by) (după) (from) (după) a deosebi (de)
  • only their parents know one from the other numai părinţii lor ştiu să-i deosebească (pe gemeni)
  • she knows a bargain when she sees one ştie să vadă o afacere bună
 • 5

  (acknowledge)
  • to be known for sth/for doing a fi cunoscut pentru ceva/pentru a fi făcut (ceva)
 • 6

  (experience)
  a fi avut de a face cu

verb intranzitivknew, known

 • 1

  (have knowledge) a şti
  • as you know după cum ştiţi
  • I wouldn't know nu aş şti ce să spun
  • to know about a fi la curent cu
  • to know of a şti din experienţă
  • not that I know of după câte ştiu eu, nu
  • to let sb know of or about a ţine pe cineva la curent cu
  • we'll let you know o să vă anunţăm
  • familiar how should I know! de unde să ştiu!
  • if you must know dacă tot vrei să ştii
  • you know better than to argue with him eşti prea inteligent ca să te cerţi cu el
  • you ought to have known better ar fi trebuit să ai mai multă minte
  • he says he came home early but I know better zice că s-a întors acasă devreme, dar parcă eu nu ştiu (că nu este adevărat)
  • they don't know any better (despre copii) nu sunt ei de vină că nu ştiu să se poarte (pentru că nu li s-a spus de către nimeni cum ar trebui să se comporte)
 • 2

  (feel certain)
  • “he won't win”—“oh I don't know” “nu va câştiga”—“o, nu sunt atât de sigur”
  • familiar “I'll take the morning off”—“I don't know about that!” “o să-mi iau liber de dimineaţă”—“rămâne de văzut!”
  • I don't know about you but… nu ştiu ce părere ai tu, dar…