Traducere pentru line în română:

line

linie

Pronunție /laɪn/

substantiv

 • 1

  Sport (gen) linie
  (shorter, thicker) linie
  Art linie
  • a straight/curved line o linie dreaptă/curbă
  • to put a line through sth a bara ceva
  • the line AB dreapta AB
 • 2

  (of people, cars) şir
  (of trees) şir
  • in straight lines în linie dreaptă
  • to be in line a fi aşezat în linie
  • put the desks in line aliniaţi birourile/aşezaţi birourile în linie dreaptă
 • 3figurat

  • to be in line for promotion a avea şanse să fie promovat
  • you're next in line este rândul tău
  • in line for cu mari şanse de a obţine (ceva)
 • 4

  (queue) rând/coadă
  • to stand in or wait in line a sta la coadă
  • to form a line a sta la coadă
  • please form a line vă rog să staţi la coadă
 • 5

  (on face)
  rid
 • 6

  Arhitectură
  (of) (cu genitivul) (outline shape) linie
 • 7

  (boundary) frontieră/graniţă
  • there's a fine line between knowledge and pedantry de la cunoaştere la pedanterie nu este decât un pas
 • 8

  (rope) funie
  (for fishing) băţ de undiţă
  • to put the washing on the line a pune rufele pe sfoară (la uscat)
 • 9

  Electricity
  (cable)
  cablu electric
 • 10

  Telecomunicații
  (connection) conexiune
  • to be on the line to sb a fi conectat cu cineva prin telefon
  • familiar to get off the line a închide telefonul în nas (cuiva)
  • at the other end of the line la capătul firului
  • the line is dead nu este ton
  • the line went dead legătura a fost întreruptă
 • 11

  (between) (între) (rail route) traseu
  (rails) cale ferată
  (shipping company, airline) linie maritimă
  companie aeriană
 • 12

  (in genealogy) linie de rudenie
  • the male line linia bărbătească
  • the Tudor line dinastia Tudorilor
  • to trace one's line back to sb a-şi stabili ascendenţa până la o anumită persoană
  • she is second in line to the throne este a doua în ordinea succesiunii la tron
 • 13

  (in prose) rând
  (in poetry) vers
  (of music) linie
  • 100 lines 100 de rânduri/versuri
  • to start a new line a începe un rând nou
  • a line from un citat din
  • he has all the best lines are cele mai bune replici
  • to learn one's lines a-şi învăţa replicile
 • 14

  (conformity)
  • to fall into line with a se alinia la
  • to bring sb into line a obliga pe cineva să se conformeze la (ceva)
  • to bring regional laws into line with federal laws a armoniza legislaţia regională cu cea federală
  • to keep sb in line a nu lăsa pe cineva să se abată de la un program
  • our prices are out of line with those of our competitors preţurile noastre sunt diferite de cele ale concurenţilor pe care îi avem
  • familiar you're way out of line! exagerezi!
 • 15familiar

  • to have a line on sth a avea informaţii despre ceva
  • don't give me that line! nu-mi vinde gogoşi! (nu mă minţi!)
 • 16

  (stance)
  • the official line poziţia oficială
  • something along these lines ceva de genul acesta
  • to be on the right lines a fi pe calea cea bună
  • to take a firm line with sb a adopta o atitudine fermă în privinţa cuiva
  • I don't know what line to take nu ştiu ce atitudine să adopt
 • 17

  (type of product)
  gamă de produse
 • 18

  termen militar
  • enemy lines linie inamică
 • 19

  (equator)
  • the line linia Ecuatorului
 • 20familiar

  (of) (de) (of cocaine) doză (de cocaină, aşezată în linie dreaptă, pe o suprafaţă plană) familiar

preposition phrase

 • 1

  (policy/trend) în conformitate cu
  • to increase in line with a creşte în mod proporţional cu
  • to vary in line with a varia în raport cu

verb tranzitiv

 • 1

  (garment) (with) (cu) a căptuşi
  (box/shelf) (with) (cu) a căptuşi
  (spectators/route) a sta în şir pe marginea (drumului)