Există 2 (de) traduceri principale ale look în Română

: look1look2

look1

a privi

Pronunție /lʊk/

verb tranzitiv

 • 1

  (gaze, stare) a privi
  • to look sb in the eye/in the face a privi pe cineva drept în ochi/drept în faţă
  • to look sb up and down a măsura pe cineva din cap până în picioare
  • look who it is! ia uite cine este!
 • 2

  (appear)
  • to look one's age a arăta de vârsta pe care o are
  • she's 40 but she doesn't look it are 40 de ani, dar nu-şi arată vârsta
  • he looks about 50 pare să aibă în jur de 50 de ani
  • to look one's best a fi în avantajul său
  • she still looks the same nu s-a schimbat deloc
  • to look a fool a avea un aer ridicol
  • it won't look good nu va arăta bine
  • he doesn't look himself nu pare a fi el, cel obişnuit (are un aer de om obosit/bolnav)

verb intranzitiv

 • 1

  (into) (over) (în) (peste) a se uita
  • to look and see who's at the door a se uita cine este la uşă
  • to look away a-şi întoarce privirea a se uita în altă parte
  • to look out of the window a se uita pe fereastră
  • to look the other way a evita să privească
  • to look up and down the street a se uita în susul şi în josul străzii
  • figurat I didn't know where to look nu ştiam de unde să încep
  • I'm just looking mă uit doar
 • 2

  (search) a cerceta cu privirea
  • to look down a parcurge cu privirea
 • 3

  (appear, seem) a părea
  • you look cold pare să-ţi fie frig
  • he looks young for his age pare tânăr pentru vârsta lui
  • that makes you look younger te întinereşte
  • how do I look? cum arăt?
  • you look well arăţi bine
  • you look good in that hat îţi stă bine cu pălăria aceea
  • colloquial you look good enough to eat! eşti aşa de frumoasă că îmi vine să te mănânc!
  • the picture will look good in the study tabloul va arăta bine în birou
  • it doesn't look right nu arată bine
  • how does it look to you? cum ţi se pare?
  • it looks OK to me mi se pare în regulă
  • things are looking good lucrurile se prezintă bine
  • it looks to me as if or like... am impresia că...
  • it looks as if it will snow stă să ningă
  • it looks likely that pare probabil ca
  • it looks certain that pare un lucru cert faptul că
  • to look like sb/sth a semăna cu cineva/cu ceva
  • that photograph doesn't look like you nu te recunosc în fotografia aceea
  • what does the house look like? cum arată casa?
  • it looks like being fun se pare că o să fie amuzant
  • you look like being the only man there se pare că vei fi singurul bărbat de acolo
  • it looks like rain stă să plouă
  • it certainly looks like it sigur se va întâmpla asta
  • it looks like cancer to me din punctul meu de vedere, pare a fi cancer
 • 4

  (listen) ascultă
  • look here ascultă-mă bine
 • 5

  (be oriented)
  • to look north a fi orientat spre nord

Există 2 (de) traduceri principale ale look în Română

: look1look2

look2

privire

Pronunție /lʊk/

substantiv

 • 1

  (glance) privire
  • to have or take a look at sth a se uita la ceva
  • literal to have or take a good look at a se uita [la ceva] de aproape
  • I didn't get a good look nu am văzut bine
  • to have a look inside/behind sth a studia interiorul unui obiect/partea din spate a unui obiect
  • to have a look round a face un tur al (cu genitivul)
  • to have a look round the shops a da o raită prin magazine
  • to have a look through a cerceta
  • I took one look at him and knew that he was ill am ştiut dintr-o privire că era bolnav
  • let's have a look at that grazed knee să ne uităm puţin cum arată genunchiul julit
  • to take a long hard look at sth a medita serios la ceva
 • 2

  (search)
  • to have a (good) look a căuta ceva cu mare atenţie
 • 3

  (expression) expresie a feţei/mină
  • a look of sadness/anger o mină tristă/o privire plină de mânie
  • to give sb a pitying look a privi pe cineva cu milă
  • he got some odd or funny looks avea o înfăţişare ciudată
  • I don't like the look on his face nu-mi place expresia pe care i-o citesc pe chip
  • from the look on his face... după expresia feţei lui...
 • 4

  (appearance) (of person) alură/chip
  (of building, scenery) aspect
  • to have a dated look (despre o clădire etc.) a părea vechi
  • she has a look of her father seamănă cu tatăl ei la chip
  • to have the look of a military man a avea alură de militar
  • I like the look of it îmi place cum arată
  • colloquial I like the look of him îmi este simpatic
  • I don't like the look of him nu îmi inspiră încredere
  • I don't like the look of the weather cerul nu anunţă nimic bun
  • I don't like the look of that rash nu îmi place cum arată erupţia asta (pe piele)
  • by the look of him... văzându-l...
 • 5

  (style)
  modă (stil care se poartă la un moment dat) colloquial