Traducere pentru mark în română:

mark

urmă

Pronunție /mɑːk/

substantiv

 • 1

  (stain, animal marking) urmă
  (from injury) semn
  • literal to make one's mark (despre o persoană analfabetă) a semna cu o cruce (pe un document)
 • 2

  (lasting impression)
  • to leave one's mark on sth a-şi lăsa amprenta asupra (cu genitivul)
 • 3

  (symbol)
  • as a mark of în semn de
 • 4

  University school notă
  • figurat he gets no marks for effort pentru efortul depus, nu merită nimic
 • 5

  (number on scale)
  • the 3-mile mark bornă care marchează o distanţă de 3 mile
  • unemployment has reached the two million mark şomajul a atins cifra de două milioane
  • the high-tide mark cota maximă atinsă de ape în timpul refluxului
  • at gas mark 7 reglat la nivelul 7 (la termostat)
 • 6

  Sport
  (starting line) linia de start
  • on your marks! pe locuri!
  • to get off the mark a porni (într-o cursă)
  • figurat he's very quick/a bit slow off the mark a fi rapid/lent în gândire/în reacţie
  • figurat you were quick off the mark! n-ai pierdut timpul!
 • 7

  (in archery etc) (target) ţintă
  • figurat to find its mark a fi la obiect
  • figurat, colloquial to be (way) off the mark a nu o nimeri (a greşi un răspuns dat la întâmplare)
  • figurat to be wide of the mark a fi departe de răspunsul corect
 • 8

  Sport
  (in rugby) fixare a mingii pe gazon înaintea şutării unui voleu
 • 9

  (model in series) marcă
  • Jaguar Mark II Marca Jaguar II
 • 10

  marcă germană

verb tranzitiv

 • 1

  (clothes) (stain) (make visible impression on) a lăsa o urmă pe
  (bruise/scar/skin) a lăsa un semn pe
  (map/belongings) (with pen) a însemna cu stiloul
  • to mark sb for life a desfigura pe cineva pe viaţă
 • 2

  (person/name/price) (indicate, label) (on) (pe) a nota
  (arrow/sign/label/position/road) a indica
  (event/change/end) a marca figurat
  • to mark the occasion with a marca evenimentul cu
  • X marks the spot locul este marcat cu un X
  • to mark one's place a însemna pagina la care a rămas (într-o carte)
 • 3

  (characterize)
  a caracteriza
 • 4

  University school
  a nota (o lucrare etc.)
  • to mark sb absent a nota absenţa cuiva (în catalog)
 • 5

  (pay attention to) a fi atent (la)
  • he'll not live long, mark my words! fii atent la ce îţi spun, nu o să apuce multe zile!
 • 6

  Sport
  a marca

verb intranzitiv

 • 1

  University school
  a da note
 • 2

  (stain)
  a păta
 • 3

  Sport
  a marca