Traducere pentru mind în română:

mind

minte

Pronunție /maɪnd/

substantiv

 • 1

  (centre of thought, feelings) minte
  • peace of mind linişte sufletească
  • familiar it's all in the mind lucrurile sunt aşa cum le vezi
  • to cross sb's mind a-i trece cuiva prin cap
  • at the back of my mind I had my doubts în sinea mea, aveam îndoieli
  • that's a load or weight off my mind aceasta este o uşurare pentru mine
  • to feel easy in one's mind about sth a fi liniştit cu privire la ceva
  • to have something on one's mind a fi preocupat de ceva
  • to set sb's mind at rest a linişti pe cineva
  • nothing could be further from my mind departe de mine aceste gânduri
 • 2

  (brain) inteligenţă/minte
  • with the mind of a two-year-old cu mintea unui copil de doi ani
  • to have a very good mind a fi foarte inteligent
  • he has a fine legal mind este un jurist strălucit
  • it's a case of mind over matter este un exemplu de putere a voinţei
 • 3

  (way of thinking) minte/mod de a gândi
  • to have a logical mind a privi lucrurile din punct de vedere logic
  • the criminal mind mintea unui criminal
 • 4

  (opinion) opinie/părere
  • to be of one mind a fi de aceeaşi părere
  • to my mind în opinia mea
  • to make up one's mind about/to do a se decide cu privire la (ceva)/a se hotărî să facă (un anumit lucru)
  • my mind's made up sunt decis
  • to change one's mind about sth a se răzgândi cu privire la ceva
  • to keep an open mind about sth a nu avea prejudecăţi cu privire la ceva
  • to know one's own mind a şti ce vrea
  • to speak one's mind a-şi expune părerea deschis
 • 5

  (attention) atenţie
  • to concentrate or keep one's mind on sth a se concentra asupra unui anumit lucru
  • to give or put one's mind to sth a-şi concentra atenţia asupra unui anumit lucru
  • to take sb's mind off sth a distrage atenţia cuiva de la un anumit lucru
 • 6

  (memory) minte
  • I can't get him out of my mind nu mi-l pot scoate din minte (nu-l pot uita)
  • try to put it out of your mind încearcă să nu te mai gândeşti la asta
  • my mind's a blank am un lapsus
  • it went right or clean or completely out of my mind mi-a ieşit cu totul din minte
  • to bring sth to mind a-şi aminti ceva
 • 7

  (sanity) sănătate mintală
  • his mind is going nu mai este în toate minţile
  • familiar familiar are you out of your mind? ţi-ai pierdut minţile?
 • 8

  (person as intellectual)
  minte

locuțiune adverbială

 • 1

  • I bought it with you in mind am cumpărat-o gândindu-mă la tine
  • I have something in mind for this evening am un plan pentru diseară
  • with the future in mind cu gândul la ce va fi
  • with this in mind,… având asta în minte, …
  • to have it in mind to do sth a avea intenţia să facă un anumit lucru
  • to put sb in mind of sb/sth a-i reaminti cuiva de o persoană/de ceva

verb tranzitiv

 • 1

  (hazard) (pay attention to) a fi atent la
  (manners/language) a observa
  • don't mind me nu-mi daţi atenţie
  • mind how you go fiţi atenţi cum mergeţi
  • familiar it's a secret, mind este un secret, nu uita
  • familiar mind you, it won't be easy bagă de seamă, nu va fi uşor
 • 2

  (object to)
  • I don't mind the cold nu mă deranjează frigul
  • I don't mind cats, but I prefer dogs nu am nimic împotriva pisicilor, dar prefer câinii
  • “today or tomorrow?”—“I don't mind” “astăzi sau mâine?”—“mi-este indiferent”
  • will they mind us being late? se vor supăra pe noi pentru că întârziem?
  • would you mind keeping my seat for me? v-ar deranjează să-mi ţineţi locul ocupat?
  • if you don't mind my asking… dacă nu este o întrebare indiscretă…
  • familiar familiar “like a cigarette?”—“don't mind if I do” “o ţigară?”—“n-aş zice nu”
  • I wouldn't mind a glass of wine mi-ar plăcea un pahar cu vin
  • ironic if you don't mind dacă nu vă deranjează
 • 3

  (care) a-i păsa (de ceva, de cineva)
  • ironic do you mind! vă deranjează!
  • never mind nu-ţi face griji
  • he can't afford an apartment, never mind a big house nu-şi permite un apartament, darămite o casă mare
 • 4

  (animal/children) (look after) a se ocupa de
  (shop) a avea grijă de