Traducere pentru more în română:

more

Pronunție /mɔː(r)/

adverb

 • 1

  (comparative)
  • it's more serious than we thought este mai grav decât am crezut
  • the more intelligent (child) of the two copilul care s-a dovedit mai inteligent dintre cei doi
  • he's no more honest than his sister nu este mai cinstit decât sora lui
 • 2

  (to a greater extent) mai mult
  • you must work/rest more trebuie să munceşti/să te odihneşti mai mult
  • he sleeps more than I do doarme mai mult decât mine
  • the more you think about it, the harder it will seem cu cât te gândeşti mai mult la asta, cu atât va părea mai greu
  • he is (all) the more angry because este cu atât mai nervos cu cât...
 • 3

  (longer)
  • I don't work there any more nu mai lucrez acolo
 • 4

  (again)
  • once more încă o dată
 • 5

  (rather)
  • more surprised than angry mai mult surprins decât supărat

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

locuțiune adverbială

 • 1

  mai mult sau mai puţin

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

locuțiune adverbială

 • 1

  mai ales
  • in York, and even more so in Oxford în York şi mai ales în Oxford
  • he is just as active as her, if not more so or or even more so este la fel de activ ca ea, dacă nu mai activ
  • they are all disappointed, none more so than Mr Lowe sunt toţi dezamăgiţi, mai ales d-l Lowe
  • no more so than usual nu mai mult ca de obicei

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

determinant

 • 1

  • more cars than people mai multe maşini decât oameni
  • more cars than expected mai multe maşini decât ne aşteptam
  • some more books câteva cărţi în plus
  • a little/lot more wine încă puţin vin/mult mai mult vin
  • more bread mai multă pâine
  • there's no more bread nu mai este pâine
  • have some more beer! mai serviţi bere
  • have you any more questions? mai aveţi întrebări?
  • nothing more nimic în plus
  • something more altceva

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

pronume

 • 1

  (larger amount or number) mai mult
  • it costs more than the other one costă mai mult decât cealaltă
  • he eats more than you mănâncă mai mult ca tine
  • the children take up more of my time copiii îmi ocupă mai mult din timpul pe care îl am la dispoziţie
  • many were disappointed, more were angry erau mulţi dezamăgiţi, şi mai mulţi supăraţi
  • we'd like to see more of you ne-ar plăcea să te vedem mai des
 • 2

  (additional amount) în plus
  (+subst. masc., pl.) (+subst. fem./neut., pl.) (additional number) mai mulţi /mai multe
  • I need more of them am nevoie de mai mulţi/de mai multe
  • I need more of it am nevoie de mai mult
  • several/a few more (of them) câţiva (masc., pl.)/câteva (fem./neut., pl.) în plus
  • I can't tell you any more nu pot să-ţi spun mai mult
  • I have nothing more to say nu mai am nimic de spus
  • in Mexico, of which more later… în Mexic, despre care vom vorbi mai târziu…
  • let's or we'll say no more about it să nu mai vorbim despre asta

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

determiner phrase & locuțiune adverbială

 • 1

  din ce în ce mai mult
  • more and more work din ce în ce mai multă muncă
  • to sleep more and more a dormi din ce în ce mai mult
  • more and more regularly din ce în ce mai regulat

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

locuțiune adverbială & preposition phrase

 • 1

  (greater amount or number) mai mult
  • more than 20 people mai mult de 20 de persoane
  • more than half mai mult de jumătate
  • more than enough mai mult decât suficient
 • 2

  (extremely)
  • more than generous extrem de generos
  • the cheque more than covered the cost cecul a acoperit costul cu vârf şi îndesat

Utilizare

În situaţia în care este folosit la construirea comparativului de superioritate (la adjective sau adverbe), more se traduce prin mai: more expensive = mai scump; more beautiful = mai frumos; more easily = mai uşor; more regularly = cu mai multă regularitate. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, consultaţi secţiunea I-1, din articolul de mai jos. Când este folosit cu rol de cuantificator, pentru a indica o cantitate mai mare, more se traduce, de cele mai multe ori, prin mai mult (+subst. masc./neut., sg.)/mai mulţi (+subst. masc., pl.)/mai multă (+subst. fem., sg.)/mai multe (+subst. fem./neut., pl.): more money/cars/people = mai mulţi bani/mai multe maşini/mai mulţi oameni. Pentru mai multe exemple şi situaţii suplimentare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.