Traducere pentru next în română:

next

Pronunție /nekst/

pronume

 • 1

  • after this train the next is at noon următorul tren, după acesta, este la prânz
  • he's happy one minute, sad the next este instabil emoţional
  • I hope my next will be a boy sper că următorul copil va fi băiat
  • from one minute to the next dintr-o clipă într-alta
  • to survive from one day to the next a supravieţui de pe o zi pe alta
  • the next to speak was Emily următoarea care a vorbit a fost Emily
  • the week/month after next peste două săptămâni/luni

Utilizare

În situaţia în care termenul next are valoare de adjectiv, acesta se traduce prin viitor/care va veni, dacă se referă la o acţiune care urmează să se petreacă, şi prin următor, dacă este folosit într-un context trecut: I'll be 40 next year = anul viitor voi împlini 40 de ani; the next year, he went to Spain = Anul următor a plecat în Spania. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi articolul de mai jos. Puteţi, totodată, consulta şi nota referitoare la diviziunile temporale, din secţiumea (time units99).

adjectiv

 • 1

  (in list, order or series) (following) următor
  (still to come) viitor
  • get the next train ia următorul tren
  • he got on the next train a luat următorul tren
  • what's next on the list? care este următoarea prioritate?
  • the next thing to do is următorul lucru pe care trebuie să-l facem este
  • “next!” “următorul!”
  • “who's next?” “cine urmează?”
  • “you're next” “este rândul dumneavoastră”
  • you're next in line sunteţi următorul la rând
  • you're next but one mai este o persoană şi urmaţi dumneavoastră
  • next to last penultim
  • the next size (up) următoarea mărime (în ordine crescătoare)
 • 2

  (in expressions of time) (in the future) viitor
  (in the past) următor
  • next Thursday joia viitoare
  • Thursday next joia viitoare
  • I'll phone in the next few days voi telefona în următoarele zile
  • he's due to arrive in the next 10 minutes trebuie să sosească în următoarele 10 minute
  • this time next week de azi într-o săptămână
  • the next week she was late în săptămâna următoare a întârziat
  • the next day ziua următoare
  • the next day but one poimâine
  • the next moment în clipa următoare
  • (the) next thing I knew, the police were at the door poliţia se afla deja la uşa mea, înainte să ştiu despre ce era vorba
 • 3

  (room/street) (adjacent) alăturat
  (building/house) alăturat

Utilizare

În situaţia în care termenul next are valoare de adjectiv, acesta se traduce prin viitor/care va veni, dacă se referă la o acţiune care urmează să se petreacă, şi prin următor, dacă este folosit într-un context trecut: I'll be 40 next year = anul viitor voi împlini 40 de ani; the next year, he went to Spain = Anul următor a plecat în Spania. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi articolul de mai jos. Puteţi, totodată, consulta şi nota referitoare la diviziunile temporale, din secţiumea (time units99).

adverb

 • 1

  (afterwards) după aceea
  • what happened next? ce s-a întâmplat după aceea?
  • what word comes next? ce cuvânt urmează?
  • whatever next! ce mai urmează să se întâmple acum!
 • 2

  (now)
  • next, I'd like to say… acum aş vrea să spun…
  • what shall we do next? ce facem acum?
 • 3

  (on a future occasion)
  • when I next go there cu prima ocazie cu care merg acolo
  • they next met in 1981 s-au reîntâlnit în 1981
 • 4

  (nearest in order)
  • the next tallest is Patrick Patrick este al doilea ca înălţime (dintre un anumit număr de persoane)
  • after 65, 50 is the next best score după 65, cel mai bun scor este 50
  • the next best thing would be to… un alt lucru bun ar fi să…

Utilizare

În situaţia în care termenul next are valoare de adjectiv, acesta se traduce prin viitor/care va veni, dacă se referă la o acţiune care urmează să se petreacă, şi prin următor, dacă este folosit într-un context trecut: I'll be 40 next year = anul viitor voi împlini 40 de ani; the next year, he went to Spain = Anul următor a plecat în Spania. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi articolul de mai jos. Puteţi, totodată, consulta şi nota referitoare la diviziunile temporale, din secţiumea (time units99).

locuțiune adverbială

 • 1

  aproape
  • next to impossible aproape imposibil
  • to get sth for next to nothing a cumpăra ceva aproape pe degeaba
  • in next to no time it was over a fost gata într-o clipită

Utilizare

În situaţia în care termenul next are valoare de adjectiv, acesta se traduce prin viitor/care va veni, dacă se referă la o acţiune care urmează să se petreacă, şi prin următor, dacă este folosit într-un context trecut: I'll be 40 next year = anul viitor voi împlini 40 de ani; the next year, he went to Spain = Anul următor a plecat în Spania. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi articolul de mai jos. Puteţi, totodată, consulta şi nota referitoare la diviziunile temporale, din secţiumea (time units99).

preposition phrase

 • 1

  alături de
  • two seats next to each other două locuri alăturate
  • to wear silk next to the skin a purta o haină de mătase direct pe piele
  • next to Picasso, my favourite painter is Chagall după Picasso, următorul meu pictor favorit este Chagall

Utilizare

În situaţia în care termenul next are valoare de adjectiv, acesta se traduce prin viitor/care va veni, dacă se referă la o acţiune care urmează să se petreacă, şi prin următor, dacă este folosit într-un context trecut: I'll be 40 next year = anul viitor voi împlini 40 de ani; the next year, he went to Spain = Anul următor a plecat în Spania. Pentru alte exemple şi situaţii particulare de folosire a acestui termen, consultaţi articolul de mai jos. Puteţi, totodată, consulta şi nota referitoare la diviziunile temporale, din secţiumea (time units99).