Traducere pentru nothing în română:

nothing

nimic

Pronunție /ˈnʌθɪŋ/

pronume

 • 1

  nimic
  (as object of verb) nimic
  (as subject of verb) nimic
  • I knew nothing about it nu ştiam nimic despre acest lucru
  • we can do nothing (about it) nu putem face nimic (referitor la asta)
  • next to nothing aproape nimic
  • nothing much nu mare lucru
  • nothing more nimic mai mult
  • is there nothing more you can do? asta este tot ce puteţi face?
  • she's just a friend, nothing more or less este doar o amică, nici mai mult, nici mai puţin
  • nothing else nimic altceva
  • if nothing else it will be a change for us va fi măcar o schimbare pentru noi, dacă nu mai mult
  • I had nothing to do with it! nu aveam nimic de a face cu lucrul acela!
  • it's nothing to do with us asta nu ne priveşte
  • to come to nothing a eşua
  • to stop at nothing a nu se da înapoi de la nimic
  • to have nothing on a fi dezbrăcat
  • familiar you've got nothing on me! nu aveţi nicio dovadă pentru a mă acuza!
  • familiar familiar he's got nothing on you! nu-ţi ajunge nici până la degetul mic!
  • we were talking about nothing much nu vorbeam despre cine ştie ce
  • he means or is nothing to me el nu înseamnă nimic pentru mine
  • it meant nothing to him nu a însemnat nimic pentru el
  • the names meant nothing to him numele nu-i spuneau nimic
  • he cares nothing for convention nu dă doi bani pe convenţii
  • to think nothing of doing a considera normal să facă (un anumit lucru)
  • think nothing of it! asta nu este nimic!
  • there's really nothing to it este floare la ureche
  • it costs next to nothing nu costă mai nimic
  • for nothing gratuit
  • it's money for nothing sunt bani câştigaţi uşor
  • it seems easy but it's nothing of the kind pare uşor, dar nu este deloc aşa
  • you'll do nothing of the sort! nici vorbă să faci aşa ceva!
  • there's nothing like it! nimic nu se compară cu asta nimic!
  • I can think of nothing worse than cel mai rău lucru pe care mi-l pot imagina este
  • to say nothing of fără a menţiona
  • you get nothing out of it nu te alegi cu nimic din asta
  • there's nothing in it for me nu prezintă niciun interes pentru mine
  • there's nothing in it nu este nicio urmă de adevăr în asta

adverb

 • 1

  • it is nothing like as difficult as nimic nu este mai dificil ca
  • she is looks nothing like her sister nu seamănă deloc cu sora ei
  • it's nothing short of brilliant este absolut genial
  • nothing short of a miracle can save them numai un miracol îi mai poate salva
  • I'm nothing if not stubborn! se poate spune orice despre mine, dar nu că aş fi încăpăţânat!

locuțiune adverbială

 • 1

  • he's nothing but a coward nu este altceva decât un laş
  • familiar familiar they've done nothing but moan nu au făcut altceva decât să se plângă
  • it's caused me nothing but trouble mi-a adus numai necazuri
  • she has nothing but praise for them are numai vorbe de laudă pentru ei

locuțiune adverbială

 • 1

  • it's nothing less than a betrayal nu este nici mai mult, nici mai puţin decât trădare
  • nothing less than real saffron will do numai şofranul adevărat se potriveşte (la un anumit fel de mâncare)

locuțiune adverbială

 • 1

  • it's nothing more than a strategy to do nu este altceva decât o strategie pentru a face (un anumit lucru)
  • the stories are nothing more than gossip poveştile acestea nu sunt altceva decât nişte bârfe
  • they'd like nothing more than to do nu îşi doresc altceva decât să facă (un anumit lucru)

adjectiv

 • 1

  • to be nothing without sb/sth a nu fi nimic fără cineva/ceva

substantiv

 • 1

  neant
  • it's a mere nothing compared to nu înseamnă nimic în comparaţie cu