Traducere pentru pains în română:

pains

plural noun

  • 1

    • to be at pains to do sth a se strădui din răsputeri să facă un anumit lucru
    • to take great pains over or with sth a-şi da osteneala să facă un anumit lucru