Traducere pentru reference în română:

reference

referire , aluzie

Pronunție /ˈrefərəns/

substantiv

 • 1

  (to) (la) (to) (la) (allusion) referire , aluzie
  • to make reference to sb/sth a face aluzie la cineva/ceva
  • there are three references to his son in the article numele fiului său este menţionat de trei ori în articol
 • 2

  (consultation)
  • to do sth without reference to sb/sth a face ceva fără să se consulte cu cineva/fără să consulte ceva
  • “for reference only” “nu se împrumută acasă”
  • for future reference pentru a putea fi consultat pe viitor
  • without reference to fără a ţine cont de
 • 3

  (in book, letter, memo) trimitere (într-o carte, într-un referat)
  referire (la o scrisoare anterioară)
  • please quote this reference vă rugăm să menţionaţi această trimitere (într-o carte, într-un referat)
 • 4also reference mark

  reper
 • 5

  (testimonial)
  prevederi testamentare
 • 6

  (referee)
  persoană care poate da referinţe/o recomandare despre cineva
 • 7

  Lingvistică
  referenţialitate
 • 8

  Geografie
  • map references coordonate

preposition phrase

 • 1

  în legătură cu
  • with reference to your letter/request în legătură cu scrisoarea/cererea dumneavoastră

verb tranzitiv

 • 1

  (book/article) a adăuga trimiteri (unei cărţi, unui articol)