Traducere pentru right în română:

right

partea dreaptă

Pronunție /raɪt/

substantiv

 • 1

  (side, direction) partea dreaptă
  dreapta (referitor la direcţie)
  • keep to the right ţineţi dreapta
  • on or to your right în dreapta dumneavoastră
  • take the second right faceţi a doua la dreapta
 • 2also Right

  Politics
  • the right dreapta politică
 • 3

  (morally) drept/corect
  • to be in the right a avea dreptate
 • 4

  (just claim) drept
  • to have a right to sth a avea dreptul la ceva
  • the right to work/to strike dreptul la muncă/la grevă
  • she has no right to do it nu are niciun drept să facă asta
  • what right have you to criticize me? cu ce drept mă critici?
  • I've got every right to be annoyed am toate motivele să fiu enervat
  • human rights drepturile omului
  • civil rights drepturi civile
  • to be within one's rights a fi îndreptăţit
  • her husband is a celebrity in his own right soţul a ajuns o celebritate prin forţe proprii
  • the gardens are worth a visit in their own right grădinile merită să fie vizitate, pe bună dreptate
 • 5

  (in boxing)
  croşeu de dreapta

plural noun

 • 1

  Business Științe Juridice
  drept
  • film rights drept de adaptare cinematografică
  • sole rights drept exclusiv
 • 2

  (moral)
  • the rights and wrongs of a matter părţile bune şi părţile rele pe care le implică o problemă

adjectiv

 • 1

  (as opposed to left) drept
  • on my right hand în dreapta mea
 • 2

  (morally correct) bine
  (fair) just
  • it's not right to steal este imoral să furi
  • it's only right este normal
  • I thought it right to tell him am considerat că este bine să îi spun
  • it is only right and proper este cât se poate de corect
  • to do the right thing a face ceea ce trebuie
  • I hope we're doing the right thing sper că facem ceea ce trebuie (sper că nu greşim prin ceea ce facem)
  • to do the right thing by sb a-şi face datoria faţă de cineva
 • 3

  (choice/direction/size) (correct, true) (despre o alegere etc.) bun
  (despre o direcţie etc.) corect
  (despre o mărime etc.) corespunzător
  (word) drept
  (time) (accurate) precis
  • to be right a avea dreptate
  • you're quite right! ai absolută dreptate!
  • that's the right answer acesta este răspunsul corect
  • that's right aşa este
  • that can't be right asta nu poate fi adevărat
  • what's the right time? cât este ora exactă?
  • it's not the right time nu este momentul potrivit
  • is that right? este adevărat ce spui?
  • am I right in thinking that…? am dreptate crezând că…?
  • is this the right train for Dublin? acesta este trenul pentru Dublin?
  • is this the right way to the station? acesta este drumul care duce la gară?
  • the right side of a piece of material faţa unei bucăţi de stofă/pânză etc.
  • to get one's facts right a fi sigur de ce spune
  • you've got the spelling right te descurci bine la ortografie
  • let's hope he gets it right this time să sperăm că va ajunge unde trebuie de data aceasta
  • it wouldn't look right if we didn't attend nu ar face o impresie bună dacă am lipsi
  • how right you are! câtă dreptate aveţi!
  • time proved him right timpul a dovedit că el avea dreptate
 • 4

  (most suitable) potrivit
  • the right clothes for gardening hainele potrivite pentru grădinărit
  • the model that's right for you modelul care ţi se potriveşte
  • the right person for the job persoana potrivită pentru post
  • you need to have the right equipment aveţi nevoie de echipamentul potrivit
  • when the time is right la momentul potrivit
  • to be in the right place at the right time a se afla la locul şi la momentul potrivit
  • to know the right people a cunoaşte pe cine trebuie (a cunoaşte anumite persoane influente)
  • he was careful to say all the right things şi-a măsurat bine cuvintele
 • 5

  (machine/vehicle) (in good order) (care se află) în stare bună
  (person) (healthy) sănătos
  • I don't feel quite right these days nu mă simt prea bine în ultima vreme
  • the engine isn't quite right motorul nu funcţionează prea bine
  • there's something not quite right about him ceva nu miroase a bine în legătură cu el
  • I sensed that things were not quite right mi-am dat seama că nu era ceva în regulă
 • 6

  (in order)
  • to put or set right a corecta
  • to put or set one's watch right a-şi potrivi ceasul
  • they gave him a month to put or set things right i-au acordat o lună în care să pună lucrurile la punct
  • to put or set sb right a corecta pe cineva
 • 7

  Matematică
  (angle) drept
  • at right angles to perpendicular pe
 • 8British familiar

  • he's a right idiot! este prost ca noaptea!
  • it's a right mess este un dezastru total
 • 9British familiar

  (ready) gata

adverb

 • 1

  (of direction) la dreapta
  • to turn/look right a o lua la dreapta/a se uita în dreapta
  • familiar they looked for him right, left and centre l-au căutat peste tot
  • familiar they are arresting people right, left and centre arestează pe cine le iese în cale
 • 2

  (directly) drept
  • it's right in front of you este drept chiar în faţa ta
  • I'll be right back mă întorc imediat
  • the path goes right down to the river poteca te duce până la râu
  • right before/after chiar înainte/imediat după
  • to walk right up to sb a se îndrepta direct spre cineva
 • 3

  (exactly)
  • right in the middle of the room chiar în mijlocul camerei drept în mijlocul camerei
  • right now imediat
  • I'm staying right here nu plec de aici
  • right there chiar acolo
  • right on the river chiar pe râu
 • 4

  (correctly) cum trebuie
  • you're not doing it right nu faci acest lucru cum trebuie
  • to guess right a ghici
  • if I remember right dacă îmi aduc bine aminte
 • 5

  (completely) în totalitate
  • right around the garden de jur împrejurul grădinii
  • go right back to the beginning ia-o de la început de tot
  • right at the bottom chiar pe fund
  • right at the top of the house chiar pe acoperişul casei
  • to read a book right through a citi o carte de la cap la coadă
  • figurat she looked right through me se uita la mine, dar părea să nu mă vadă
  • to turn the central heating right up a regla centrala de apartament la temperatura maximă
  • right up until the 1950s până în anii '50
  • we're right behind you! aveţi din partea noastră o susţinere totală!
 • 6British

  • the Right Honourable onorabilul
  • the Right Honourable Gentleman ≈ distinsul nostru coleg
 • 7

  (very well) bun
  • right, let's have a look bun, să aruncăm o privire

verb tranzitiv

 • 1

  (restore to upright position)
  a ridica (un scaun)
 • 2

  (correct) a corecta
  • to right a wrong a corecta o nedreptate

reflexive verb

 • 1

  • to right oneself a se ridica
  • to right itself (despre un vas) a reveni la linia de plutire