Traducere pentru run în română:

run

fugă

Pronunție /rʌn/

substantiv

 • 1

  (act of running) fugă
  • a two-mile run o cursă de alergări de două mile
  • to go for a run a merge să alerge
  • to take the dog for a run a scoate câinele la plimbare
  • to break into a run a o lua la fugă
  • to take a run at a o lua la fugă spre
  • figurat to give sb a clear run a-i lăsa cuiva libertatea
 • 2

  (flight)
  • on the run (despre un prizonier etc.) fugărit (de poliţie etc.)
  • to be on the run from a fugi de (poliţie, urmăritori etc.)
  • literal to have sb on the run a pune pe cineva pe fugă
  • to make a run for it a o lua la fugă
 • 3

  (series) serie
  • to have a run of luck a avea noroc după noroc
  • to have a run of bad luck a avea un ghinion după altul
 • 4

  Theatre
  serie de reprezentaţii la teatru
  • to have a six-month run (despre o piesă de teatru) a fi cap de afiş timp de şase luni
 • 5

  (trend) (of events, market) tendinţă
  • the run of the cards/dice was against me cărţile de joc pe care le aveam nu mă avantajau/punctajul zarurilor nu mă avantaja
  • in the normal run of things în ordinea firească a lucrurilor
 • 6

  (series of thing produced)
  (in printing) tiraj
  (in industry) serie
 • 7

  finanțe
  (on) (la) (on Stock Exchange) lista cotaţiilor (la vânzare şi la cumpărare)
 • 8

  (trip, route) drum
  • the run up to York drumul până la York
 • 9

  (in cricket, baseball)
  punct
 • 10

  (for rabbit, chickens)
  coteţ
 • 11

  (in tights, material)
  fir dus
 • 12

  (for skiing etc)
  pistă
 • 13

  (in cards)
  cvintă

verb tranzitiv-nn-, ran, run

 • 1

  (cover by running) a alerga pe (o anumită distanţă)
  (distance/marathon) a parcurge alergând (distanţa prevăzută la maraton)
  • to run a race a alerga într-o cursă
  • she ran a very fast time a avut un timp foarte bun la alergări
 • 2

  (drive)
  • to run sb to the station a conduce pe cineva la gară cu maşina
  • to run sb home a conduce pe cineva acasă cu maşina
  • to run sth over to sb's house a aduce ceva la o persoană acasă cu maşina
  • to run the car into a tree a intra cu maşina într-un copac
 • 3

  (pass, move)
  • to run one's hand over a-şi trece mâna peste (frunte etc.)
  • to run one's eye (s) over a-şi arunca privirea repede peste (ceva)
  • to run a duster over a şterge cu cârpa de praf (ceva)
  • to run one's pen through a tăia cu stiloul (un cuvânt etc.)
 • 4

  (manage) a conduce
  • a well-/badly-run organization o organizaţie bine/prost administrată
  • stop trying to run my life! încetează să încerci să îmi controlezi viaţa!
  • who is running things here? cine este şeful aici?
 • 5

  (machine) (operate) a pune în funcţiune
  (motor) a porni
  (program) a pune în practică
  (car) a întreţine
  • to run tests on a testa (ceva)
  • to run a check on sb a culege informaţii despre cineva
 • 6

  (competition/course) (organize, offer) a organiza
  (bus service) a asigura [transportul cu autobuzulîntr-un oraş]
 • 7

  (cable) (pass) a monta (un cablu)
 • 8

  (bath) (cause to flow) a scoate dopul de la (cadă)
  (tap) a deschide (robinetul)
 • 9

  (article) (publish) a publica
 • 10

  (rapids) (pass through) a trece prin (apa învolburată)
  (blockade) a forţa
  (red light) a aprinde
 • 11

  (smuggle)
  a face contrabandă [cu ceva]
 • 12

  (horse) (enter) a înscrie (un cal) într-o cursă
  (candidate) a prezenta

verb intranzitiv-nn-, ran, run

 • 1

  (person/animal) (move quickly) a alerga
  • to run across/down sth a traversa în fugă (o stradă etc.)/a coborî în fugă (nişte scări etc.)
  • to run around the house a alerga de colo până colo prin casă, pentru a face diverse treburi
  • to run for or to catch the bus a fugi pentru a prinde autobuzul
  • to run for the exit a fugi spre ieşire
  • to run in the 100 metres a lua parte la cursa de 100 de metri
  • to come running a veni în fugă
 • 2

  (flee) a fugi
  • familiar to run for one's life a fugi mâncând pământul
  • familiar run for your life! ia-o la sănătoasa!
  • familiar familiar run for it! ia-o la sănătoasa!
  • there's nowhere to run (to) nu ai unde să te refugiezi
  • to go running to one's parents a se refugia în casa părinţilor
 • 3familiar

  (rush off) a o şterge familiar
 • 4

  (machine) (function) a funcţiona
  • to leave the engine running a lăsa motorul în funcţiune
  • to run off a funcţiona cu alimentare de la
  • to run on (despre un autovehicul) a merge cu
  • to run fast/slow a o lua înainte/a rămâne în urmă
  • the organization runs very smoothly organizaţia funcţionează perfect
 • 5

  (contract/lease) (continue, last) a dura
  • to run from… to… a dura de la… până…
 • 6

  Theatre
  (play/musical) (for) (timp de) a ţine capul de afiş
  • this show will run and run! acest spectacol va fi cap de afiş mult timp de acum înainte!
 • 7

  (pass)
  • to run past/through (despre o linie de frontieră) a trece pe lângă (un anumit loc)
  • to run (from) east to west a traversa de la est la vest (o zonă)
  • the road runs north for about ten kilometres drumul se îndreaptă spre nord, pe o distanţă de 10 kilometri
  • to run parallel to (despre un drum etc.) a fi paralel cu
  • a scar runs down her arm are o cicatrice de-a lungul braţului
 • 8

  (sledge/vehicle) (move) a aluneca/a se deplasa silenţios (pe un drum)
  (curtain) a aluneca pe o bară
  • to run through sb's hands a se afla în mâinile cuiva
  • a pain ran up my leg simţeam o durere de-a lungul piciorului
  • a wave of excitement ran through the crowd un val de entuziasm a străbătut mulţimea
  • his eyes ran over the page a aruncat o privire peste pagină
 • 9

  (operate regularly) a circula
  • a ferry runs between X and Y este un feribot care circulă între X şi Y
 • 10

  (flow) a curge
  • my nose is running îmi curge nasul
  • tears ran down his face îi curgeau lacrimile pe faţă
  • figurat the streets will be running with blood va fi un măcel pe străzi
 • 11

  (dye/garment) (flow when wet or melted) a se întinde
  (makeup/butter) a se întinde
 • 12

  (as candidate) a se prezenta
  • to run for a candida pentru postul de
  • to run for president a fi candidat la preşedinţie
 • 13

  (be worded)
  • the telex runs… în telex se arată că telexul informează că…
  • so the argument runs acesta este argumentul invocat în mod obişnuit
 • 14

  (snag)
  (despre un fir) a fugi