Traducere pentru set în română:

set

set

Pronunție /set/

substantiv

 • 1

  (collection) (of keys, spanners, screwdrivers) set
  (of golf clubs, stamps, coins, chairs) set (de crose de golf)
  colecţie (de timbre/monede)
  set (de scaune)
  (of cutlery) serviciu de masă
  (of encyclopedias) colecţie
  (of data, rules, instructions, tests) serie figurat
  • a new set of clothes un rând nou de haine
  • they're sold in sets of 10 se vând câte 10
  • a set of fingerprints amprente digitale
  • a set of traffic lights un semafor
 • 2

  (kit, game)
  • a chess set un joc de şah
  • a magic set set de instrumente magice, vândute sub formă de joc
 • 3

  (pair)
  • a set of sheets un set de lenjerie de pat
  • a set of footprints urme lăsate de pantofi/ghete etc.
  • a set of false teeth o placă dentară
  • my top/bottom set partea de sus/de jos a plăcii dentare
  • one set of grandparents lives in Canada doi dintre bunici locuiesc în Canada
  • both sets of parents agreed with us atât părinţii ei/lui cât şi ai mei au fost de acord cu noi
 • 4

  Sport
  (in tennis) set
 • 5

  (television)
  post
 • 6

  (group) (social) grup
  (sporting) lumea sportivilor
  • the smart or fashionable set persoanele care se îmbracă la modă
 • 7

  (scenery)
  Theatre decor
  Cinema Televiziune platou de filmare
 • 8

  Matematică
  ansamblu
  serie
  mulţime
 • 9British

  school
  (class, group) grupă
 • 10

  (hair-do) coafură
  • to have a shampoo and set a se spăla pe cap şi a se coafa

adjectiv

 • 1

  (fixed) epith
  (procedure/rule/task) (fixed) bine stabilit
  (time/price) fix
  (menu) la preţ fix
  (formula) încetăţenit
  (idea) fix
  • I had no set purpose nu aveam un obiectiv precis
  • set phrase expresie consacrată
  • set expression expresie încetăţenită
  • to be set in one's ideas or opinions a avea idei fixe
  • to be set in one's ways a avea tabieturi
  • the weather is set fair vremea se menţine frumoasă
 • 2

  (expression/smile) (stiff) (despre expresia feţei etc.) rigid
  (despre zâmbet) forţat
 • 3

  school university
  • there are five set topics on the history syllabus programa de istorie prevede cinci subiecte
 • 4

  (for) (de) (ready) gata
  • to be (all) set to leave a fi gata de plecare
 • 5

  (determined)
  • to be (dead) set against sth/doing a fi croit împotriva/să facă
  • he's really set against my resigning este cu totul împotriva demisiei mele
  • to be set on sth/on doing a ţine cu dinţii de ceva/să facă
 • 6

  (jam/honey) (firm) întărit
  (cement) dur
  (yoghurt) tare

verb tranzitiv-tt-, set

 • 1

  (object) (place, position) a pune
  (gem) a monta
  • literal to set sth before sb a pune ceva în faţa cuiva
  • to set sth in the ground a fixa ceva în sol
  • to set sth into sth a încastra ceva în sol/zid etc.
  • literal to set sth straight a alinia
  • to set sth upright a îndrepta ceva
  • a house set among the trees o casă care se află în mijlocul unui pâlc de copaci
  • figurat to set matters or the record straight a pune lucrurile la punct
  • his eyes are set very close together are ochii foarte apropiaţi
 • 2

  (table) (prepare) a pune
  (trap) a întinde
  • set three places pune tacâmuri pentru trei persoane
  • figurat to set the stage or scene for sth a pregăti atent toate detaliile pentru întreprinderea unei acţiuni
  • the stage is set for the final totul este pregătit pentru finală
  • to set one's mark or stamp on sth a-şi lăsa amprenta asupra unui lucru
 • 3

  (date/deadline/place/price/target) (affix, establish) a fixa
  (fashion/trend) a lansa
  (tone) a da
  a crea (un precedent)
  (precedent/record) a stabili (un record)
  • to set a good/bad example to sb a fi un exemplu bun/negativ pentru cineva
  • to set one's sights on a se uita la
 • 4

  (clock) (adjust) a fixa [ceasul]
  (alarm clock/burglar alarm/timer) a fixa
  (magnetoscope) a programa
  • familiar familiar to set the oven to 180 a fixa temperatura cuptorului la 180
  • to set the video to record the film a programa magnetoscopul să înregistreze filmul
  • set your watch by mine reglează-ţi ceasul după al meu
  • I set the heating to come on at 6 am am fixat centrala de apartament să pornească la orele 6 dimineaţa
 • 5

  (start)
  • to set sth going a porni
  • to set sb laughing/thinking a face pe cineva să râdă/să se gândească
  • to set sb to work doing a pune pe cineva la treabă, dându-i ca sarcină să facă
 • 6

  (teacher/homework/essay) (impose, prescribe) a da
  (problem) a da
  (crossword puzzle) a face
  • to set an exam a pregăti subiectele pentru un examen
  • to set a book for study a include un text în programa analitică
  • to set sb the task of doing a însărcina pe cineva să facă
 • 7

  Cinema Literature Theatre Televiziune
  a fixa
  • to set a book in 1960/New York a fixa acţiunea unui roman în anul 1960/la New York
  • the film is set in Munich acţiunea filmului se petrece la Munchen
 • 8

  Muzică
  • to set sth to music a pune nişte versuri etc. pe muzică
 • 9

  (text/type) (in) (în) (in printing) a compune
 • 10

  Medicină
  (broken bone) a imobiliza
 • 11

  (style)
  • to set sb's hair a coafa pe cineva
  • to have one's hair set a merge să se coafeze
 • 12

  (jam/concrete) (cause to harden) a întări

verb intranzitiv-tt-, set

 • 1

  (sun) a apune
 • 2

  (jam/concrete) a se întări
  (glue) a se usca
 • 3

  Medicină
  (fracture) a se suda la loc