Traducere pentru so în română:

so

atât de

Pronunție /səʊ/

adverb

 • 1

  (so very) atât de
  • familiar not so thin as nu atât de slab ca
  • familiar I'm not feeling so good nu mă simt prea bine
 • 2

  (to limited extent)
  • we can only work so fast and no faster nu putem lucra mai repede de atât
  • you can only do so much (and no more) nu poţi face mai mult de atât
 • 3

  (in such a way)
  • so arranged that aranjat în aşa fel încât
  • walk so mergi aşa
  • and so on and so forth şi aşa mai departe
  • just as in the 19th century, so today după cum era în secolul al XIX-lea tot aşa şi astăzi
  • so be it! aşa să fie!
  • she likes everything to be just so îi place ca totul să fie în perfectă ordine
 • 4

  (for that reason)
  • so it was that s-a întâmplat în aşa fel că
  • she was young and so lacked experience era tânără şi, prin urmare, neexperimentată
 • 5

  (true)
  • is that so? este adevărat?
  • if (that's) so dacă este adevărat
 • 6

  (also) la fel
  şi
  • so is she şi ea este la fel
  • if they accept so do I dacă ei acceptă, accept şi eu
 • 7familiar

  (thereabouts) cam aşa ceva
  • 20 or so în jur de 20
 • 8

  (as introductory remark)
  • so there you are în sfârşit, iată-te
  • so that's the reason deci acesta este motivul
  • so you're going are you? deci te duci?
 • 9

  (avoiding repetition)
  • he's conscientious, perhaps too much so este conştiincios, poate prea mult
  • he's the owner or so he claims el este proprietarul, sau, cel puţin, aşa pretinde
  • he dived and as he did so… a plonjat şi în timp ce făcea asta…
  • perhaps so este posibil
  • I believe so cred că da
  • so I believe aşa cred
  • I'm afraid so mă tem mi-e teamă că da
  • so it would appear aşa s-ar părea
  • so to speak dacă pot spune asta
  • I told you so ţi-am spus asta
  • so I see văd că da
  • who says so? cine spune asta?
  • only more so doar câţiva în plus
  • the question is unsettled and will remain so problema nu este rezolvată şi va rămâne aşa
 • 10formal

  • if you so wish you may… dacă doriţi asta, aţi putea…
 • 11

  (reinforcing a statement)
  • “I thought you liked it?”—“so I do” “credeam că îţi place”—“dar îmi place”
  • “it's broken”—“so it is” “este rupt”—“aşa este!”
  • “I'm sorry”—“so you should be” “îmi pare rău”—“aşa şi se cuvine”
  • it just so happens that aşa se face că
 • 12familiar

  • “he didn't hit you”—“he did so!” “nu el te-a lovit?”—“ba da, el m-a lovit”
  • I can so make waffles da, ştiu să fac prăjituri gofrate, din aluat de clătite...
 • 13familiar

  (as casual response) şi
  • “I'm leaving”—“so?” “plec”—“şi?”
  • so why worry! deci, de ce să-mi fac griji!

locuțiune adverbială

 • 1

  (even) chiar
  • he never so much as apologized nici măcar nu s-a scuzat

conjunction phrase

 • 1

  (in such a way that) aşa încât/astfel încât
  • she wrote the instructions so that they'd be easily understood a scris instrucţiunile în aşa fel încât acestea să poată fi înţelese uşor
 • 2

  (in order that)
  ca să

conjunction phrase

 • 1

  ca să

conjunction phrase


locuțiune adverbială & pronoun phrase

 • 1also so many

  (such large quantity) atât de mult (cantitativ)/un număr aşa de mare de (din)
  • so much of her life o parte aşa mare din viaţa ei
  • so many of her friends un număr aşa de mare dintre prietenii ei
 • 2also so many

  • I can only make so much bread nu pot face mai multă pâine de atât
  • there's only so much you can take nimeni nu poate suporta mai mult de atât
 • 3

  (to such an extent) atât de... încât
  • so much worse cu atât mai rău
  • so much so that într-o aşa măsură încât
  • thank you so much mulţumesc foarte mult
 • 4

  (in contrasts)
  • not so much X as Y mai puţin X decât Y

preposition phrase

 • 1

  (having finished with)
  • so much for that problem, now for… cam atât despre problema aceasta, acum cu privire la…
 • 2familiar

  • so much for equality cam atât despre egalitate
  • so much for saying you'd help ce să mai zicem de faptul că ai spus că vei da o mână de ajutor