Traducere pentru soon în română:

soon

curând

Pronunție /suːn/

adverb

 • 1

  (in a short time) curând
  • it will soon be three years since we met în curând se împlinesc trei ani de când ne-am întâlnit
  • see you soon! pe curând!
 • 2

  (quickly) repede
  • it soon became clear that a devenit destul de repede evident faptul că
 • 3

  (early) devreme
  • soon enough destul de devreme
  • the sooner the better cu cât mai devreme, cu atât mai bine
  • the sooner we leave, the sooner we'll get there cu cât vom pleca mai devreme, cu atât vom ajunge mai repede acolo
  • as soon as possible cât de curând posibil
  • I spoke too soon! am vorbit puţin prea devreme!
  • as soon as he arrives îndată ce soseşte
  • sooner or later mai devreme sau mai târziu
  • all too soon the summer was over vara s-a terminat mult prea devreme
  • tomorrow at the soonest mâine, cel mai devreme
  • and not a moment too soon! şi nicio clipă mai devreme!
 • 4

  (not long)
  • they left soon after us au plecat imediat după noi
  • soon afterwards la puţin timp după aceea
  • no sooner had I done sth than… nici nu am apucat bine să fac ceva că…
 • 5

  (rather)
  • I would just as soon do X as do Y aş prefera să fac acest lucru decât să fac altceva
  • I would sooner not do aş prefera să nu fac
  • sooner him than me! mai degrabă el decât eu!
  • he would sooner die than do mai bine ar muri decât să