Traducere pentru straight în română:

straight

linie dreaptă

Pronunție /streɪt/

substantiv

 • 1

  Sport linie dreaptă
  • back straight porţiune de început dintr-o pistă de alergări/curse
  • home straight ultima porţiune dintr-o pistă de alergări/curse

adjectiv

 • 1

  (not bent or curved) (gen) drept
  (hair) drept
  • dead straight tot înainte
  • in a straight line în linie dreaptă
 • 2

  (level, upright, gen)
  drept
  (bedclothes/tablecloth) bine întins
  • the picture/your tie isn't straight tabloul/cravata ta nu stă drept
 • 3

  (tidy, in order) în ordine
  • literal, figurat to get or put sth straight (propr.) a aranja/a face ordine (în casă etc.)
 • 4

  (clear)
  • to get sth straight a înţelege ceva
  • now let's get one thing straight şi acum să lămurim un lucru
  • to put sb straight about sth a face pe cineva să înţeleagă clar un lucru
  • to put or set the record straight a lămuri lucrurile
 • 5

  (person) (honest, direct) cinstit
  (answer) clar
  • to be straight with sb a fi corect cu cineva
 • 6

  (majority/profit) (unconditional) (despre majoritate etc.) absolut
  (despre profit) net
  (choice) simplu
  • to do a straight swap a face o modificare simplă
  • a straight fight o cursă electorală, la care participă doi candidaţi
 • 7

  (drink) (undiluted) fără apă/gheaţă
 • 8

  (wins/defeats) (consecutive) consecutiv
  • she got straight “A”s a obţinut calificativul "foarte bine" la toate disciplinele
  • in straight sets în două seturi consecutive
 • 9

  Theatre
  (actor/role) serios
 • 10familiar

  (heterosexual) heterosexual

adverb

 • 1

  (not obliquely, gen)
  drept
  (shoot) drept
  • stand up straight! stai drept! (unei persoane aflate în picioare)
  • sit up straight! staţi cum trebuie pe scaun!/staţi cu spatele drept (pe scaun)!
  • she held her arm out straight şi-a întins braţul drept
  • to go/keep straight ahead a merge tot înainte/a continua să meargă tot înainte
  • to look straight ahead a privi drept înainte
  • to look sb straight in the eye a privi pe cineva drept în ochi
  • he headed straight for the bar s-a îndreptat spre bar
  • the car was coming straight at me maşina venea drept spre mine
  • she was looking straight at me se uita chiar în direcţia mea
  • straight above our heads chiar deasupra capetelor noastre
  • straight up in the air drept în aer
  • the bullet went straight through his body glonţul i-a străpuns trupul
  • they drove straight past me au trecut cu maşina chiar pe lângă mine
  • she drove straight into a tree a intrat cu maşina drept într-un copac
 • 2

  (without delay) direct
  • to go straight back to Paris a se întoarce direct de la Paris
  • she wrote straight back a răspuns imediat
  • to come straight to the point a face o referire punctuală la ceva
  • straight after imediat după
  • straight away imediat
  • straight off imediat
  • he read it straight off a citit-o imediat
  • she told him straight out that i-a spus verde-n faţă că
  • it seemed like something straight out of the Middle Ages părea a fi ceva din Evul Mediu
 • 3

  (frankly) sincer/deschis
  • I'll tell you straight vă voi spune deschis
  • familiar give it to me straight spune-mi adevărul
  • straight out deschis
  • figurat to play straight with sb a fi corect cu cineva
 • 4

  Theatre
  (act/produce) (despre un act) scris în stil clasic
  (despre o producţie teatrală etc.) clasic
 • 5

  (drink) (neat) fără apă/fără gheaţă