Traducere pentru such în română:

such

Pronunție /sʌtʃ/

pronume

  • 1

    (this)
    • such is life aşa este viaţa
    • she's a good singer and recognized as such este o cântăreaţă bună şi este recunoscută ca atare

determinant

  • 1

    (of kind previously mentioned) (replicated) ca atare
    (similar) (masc., neut.) ca acesta
    (fem.) ca aceasta
    (of similar sort) de acest fel
    • such a situation o situaţie ca aceasta
    • in such a situation într-o astfel de situaţie
    • and other such arguments şi alte argumente de acest fel
    • a mouse or some such animal un şoricel sau un animal asemănător acestuia
    • there was some such case last year anul trecut a existat un caz asemănător
    • there's no such person o astfel de persoană nu există
    • you'll do no such thing! nici nu se pune problema să faci aşa ceva!
  • 2

    (of specific kind)
    • to be such that a fi într-un aşa fel încât
    • his movements were such as to arouse suspicion comportamentul lui dădea de bănuit
    • in such a way that în aşa fel încât
  • 3

    (any possible)
    • such money as I have puţinii bani pe care îi am
    • until such time as până când
  • 4

    (so great) aşa de mare
    • such was his admiration that aşa de mare era admiraţia lui încât
  • 5ironic

    • we picked up the apples, such as there were am cules de pe jos merele, aşa cum erau ele

adverb

  • 1

    (to a great degree) (with adjectives) aşa de/atât de
    (with nouns) aşa
    • such a nice boy! un băiat aşa drăguţ!
    • such good quality as this o calitate aşa de bună ca aceasta
    • it was such (a lot of) fun era atât de distractiv
    • such a lot of problems atâtea probleme
    • there were (ever) such a lot of people era aşa de multă lume