Traducere pentru to în română:

to

pentru a

Pronunție /tə//tʊ//tuː//tuː/

infinitive marker

 • 1

  (expressing purpose) pentru a
  • to do sth to impress one's friends a face ceva pentru a-şi impresiona prietenii
 • 2

  (linking consecutive acts)
  • he looked up to see… şi-a ridicat privirea pentru a vedea…
 • 3

  (after superlatives) pentru a
  • the youngest to do cel mai tânăr cea mai tânără pentru a face...
 • 4

  (avoiding repetition of verb)
  • “did you go?”—“no I promised not to” “te-ai dus?”—“nu, am promis că nu mă duc”
  • “are you staying? ”—“I want to but…” “rămâi?”—“aş vrea, dar…”
 • 5

  (following impersonal verb)
  • it is difficult to do sth este dificil să faci ceva
  • glumeţ oh to be able to stay in bed! o, de-aş putea sta în pat!

prepoziție

 • 1

  (shops/school) (in direction of) la
  (doctor's/dentist's) (with purpose of visiting) la
  (towards) spre
  • she's gone to Mary's a plecat la Mary
  • to Paris la Paris
  • to Spain în Spania
  • to town în oraş
  • the road to the village drumul până în sat
  • trains to and from trenurile care merg şi care vin din
  • turned to the wall cu faţa la perete
  • with his back to them cu spatele la ei
  • holding the letter to his chest ţinând scrisoarea la piept
 • 2

  (up to) până la
  • to the end/this day până la sfârşit/până în această zi
  • 50 to 60 people între 50 şi 60 de persoane
  • in five to ten minutes între cinci şi zece minute
 • 3

  (in telling time)
  • ten (minutes) to three ora trei fără zece
  • it's five to este fără cinci
 • 4

  (give/offer) (introducing direct or indirect object) prepoziţie care marchează dativul (nu se traduce)/acuzativul (se traduce prin: cu/pentru)
  • give the book to Sophie dă-i cartea Sophiei
  • be nice to your brother poartă-te frumos cu fratele tău
  • to me/my daughter it's just a minor problem pentru mine/fiica mea este o chestiune minoră
 • 5

  (in toasts, dedications) pentru
  • to prosperity pentru prosperitate
  • to our dear son fiului nostru iubit
 • 6

  (in accordance with)
  • is it to your taste? este pe gustul tău?
  • to dance to the music a dansa pe muzică
 • 7

  (in relationships, comparisons)
  • to win by three goals to two a câştiga cu trei la doi
  • perpendicular to the ground perpendicular pe sol
  • next door to the school chiar lângă şcoală
 • 8

  (showing accuracy)
  • three weeks to the day exact trei săptămâni
  • to scale la scară
  • to time la timp
 • 9

  (showing reason)
  • to invite sb to dinner a invita pe cineva la cină
  • to this end până la sfârşit
 • 10

  (belonging to) de la (care aparţine + dativul)
  • the key to the safe cheia de la seif
  • a room to myself o cameră numai a mea
  • personal assistant to the director asistent personal al directorului
  • there's no sense to it nu are niciun sens
 • 11

  (tied) (on to) de
  (pinned/noticeboard etc) de
  (lapel/dress) pe
 • 12

  (showing reaction) spre
  • to his surprise/dismay spre surprinderea lui/spre consternarea lui

adverb

familiar

 • 1

  (closed) închis
  • to push the door to a închide uşa trântind-o