Traducere pentru until în română:

until

până

Pronunție /ənˈtɪl/

prepoziție

 • 1also till

  (up to a specific time) până
  (after negative verb) până
  • until Tuesday până marţi
  • until the sixties până în anii şaizeci
  • until very recently până nu demult
  • until a year ago până acum un an
  • until now până acum
  • until then până atunci
  • (up) until 1901 până în anul 1901
  • valid (up) until April 1993 valabil până în aprilie 1993
  • until the day he died până în ziua în care a murit
  • until well after midnight până mult după miezul nopţii
  • to wait until after Easter a aştepta până după Paşti
  • from Monday until Saturday de luni până sâmbătă
  • put it off until tomorrow las-o pe mâine
  • until such time as you find work până când (indicativul) reuşeşti să găseşti de lucru
  • I won't know until Tuesday nu voi şti până marţi
  • they didn't ring until the following day nu au dat telefon până în ziua următoare
  • it wasn't until the 50's that… abia începând cu anii 50 …
 • 2

  (as far as)
  până la

Utilizare

Când este folosit ca prepoziţie, în propoziţii afirmative, until se traduce prin până (la): they're staying until Monday = stau până luni. În limba română, locuţiunea prepoziţonală "până (la)" poate fi urmată de: un substantiv, un numeral, un adverb de timp sau un verb la infinitiv: until the right moment = până la momentul potrivit; until the exams = până la examene.În propoziţiile negative, not until se traduce prin nu…până: I can't see you until Friday = nu te pot vedea până vineri.Când se foloseşte cu rol de conjuncţie, în propoziţii afirmative, until se traduce prin până când + indicativul: we'll stay here until Maya comes back = vom sta aici până când Maya se întoarce.În propoziţiile negative, care fac parte dintr-o frază cu subiecte diferite, not until se traduce prin nu…până ce + indicativul: we won't leave until Maya comes back = nu vom pleca până ce Maya nu se întoarce.În propoziţiile negative, care fac parte dintr-o frază ale cărui predicate au subiect identic, not until se traduce prin nu…până (când)/până ce + indicativul: we won't leave until we've seen Claire = nu vom pleca până (când)/până ce nu o vedem pe Claire.Pentru mai multe exemple şi situaţii particulare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.

conjuncţie

 • 1

  (+ indicativ) până ce
  (+ indicativ) (+ indicativ) (in negative constructions) până să , până când
  • we'll stay until a solution is reached vom sta până când se găseşte o soluţie
  • let's watch TV until they arrive hai să ne uităm la televizor până când sosesc ei (indicativ)
  • things won't improve until we have democracy situaţia nu se va ameliora decât după ce vom fi o ţară democrată
  • stir mixture until (it is) smooth amestecaţi până când compoziţia devine fluidă
  • until you are dead până ce survine moartea
  • wait until I get back aşteaptă până ce (indicativ) mă întorc
  • I'll wait until I get back o să aştept (să fac un anumit lucru) până mă întorc
  • she waited until she was alone/they were alone a aşteptat până ce a fost singură/a aşteptat până ce au fost singuri
  • don't look until I tell you to nu te uita până când nu îţi spun eu
  • you can't leave until you've completed the course nu poţi pleca înainte de a fi terminat cursul

Utilizare

Când este folosit ca prepoziţie, în propoziţii afirmative, until se traduce prin până (la): they're staying until Monday = stau până luni. În limba română, locuţiunea prepoziţonală "până (la)" poate fi urmată de: un substantiv, un numeral, un adverb de timp sau un verb la infinitiv: until the right moment = până la momentul potrivit; until the exams = până la examene.În propoziţiile negative, not until se traduce prin nu…până: I can't see you until Friday = nu te pot vedea până vineri.Când se foloseşte cu rol de conjuncţie, în propoziţii afirmative, until se traduce prin până când + indicativul: we'll stay here until Maya comes back = vom sta aici până când Maya se întoarce.În propoziţiile negative, care fac parte dintr-o frază cu subiecte diferite, not until se traduce prin nu…până ce + indicativul: we won't leave until Maya comes back = nu vom pleca până ce Maya nu se întoarce.În propoziţiile negative, care fac parte dintr-o frază ale cărui predicate au subiect identic, not until se traduce prin nu…până (când)/până ce + indicativul: we won't leave until we've seen Claire = nu vom pleca până (când)/până ce nu o vedem pe Claire.Pentru mai multe exemple şi situaţii particulare de utilizare a acestui termen, citiţi articolul de mai jos.