Traducere pentru up în română:

up

Pronunție /ʌp/

adjectiv

 • 1

  (out of bed)
  • she's up s-a trezit
  • they're often up early adesea se trezesc devreme
  • we were up very late last night ne-am culcat foarte târziu noaptea trecută
  • they were up all night nu au dormit toată noaptea
  • I was still up at 2 am la orele două dimineaţa încă nu mă culcasem
 • 2

  (higher in amount, level)
  • sales/prices are up (by 10%) vânzările/preţurile au crescut (cu 10%)
  • shares/numbers are up valoarea acţiunilor este în creştere/cifrele înregistrate sunt în creştere
  • production is up (by) 5% producţia a crescut cu 5%
  • familiar his temperature is up 2 degrees temperatura i-a crescut cu 2
  • sales are 10% up on last year vânzările au crescut cu 10% faţă de anul trecut
 • 3familiar

  • what's up? ce s-a întâmplat?
  • what's up with him? ce este cu el?
  • there's something up ceva nu este în regulă
  • what's up with the TV? ce s-a întâmplat cu televizorul?
  • there's something up with the brakes ceva nu este în regulă cu frânele
 • 4

  (erected, affixed)
  • the notice is up on the board anunţul este afişat pe panou
  • is the tent up? este cortul montat deja?
  • the building will soon be up clădirea va fi ridicată în curând
  • he had his hand up for five minutes şi-a ţinut mâna ridicată timp de cinci minute
 • 5

  (open)
  • she had her umbrella up avea umbrela deschisă
  • the hood of the car was up capota maşinii era ridicată
  • the blinds were up storurile erau ridicate
  • when the lever is up the machine is off dacă maneta este trasă, înseamnă că maşina este oprită
  • when the barrier is up you can go through când bariera este ridicată, puteţi trece
 • 6

  (finished)
  • “time's up!” “timpul a expirat!”
  • his leave is almost up concediul lui se apropie de sfârşit
  • familiar familiar it's all up with him s-a zis cu el
 • 7

  (facing upwards)
  • “this side up” “cu partea aceasta în sus”
  • she was floating face up plutea cu faţa în sus
  • the bread landed with the buttered side up felia de pâine a căzut cu partea unsă cu unt în sus
 • 8

  (rising)
  • the river is up debitul râului este în creştere
  • the wind is up vântul se intensifică
  • his colour's up este roşu la faţă
  • figurat her blood's up i s-a urcat sângele la cap
 • 9

  (pinned up)
  • her hair was up avea părul prins în coc
 • 10

  (cheerful)
  • to be up a fi în formă
 • 11

  (being repaired)
  • the road is up drumul este în lucru
 • 12

  (in upward direction)
  • the up escalator scara rulantă care urcă
 • 13

  (on trial)
  • to be up before a judge a fi adus în faţa instanţei
  • he's up for murder este acuzat de crimă

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

locuțiune adjectivală

 • 1

  • to be up and running a merge bine
  • to get sth up and running a face ceva să funcţioneze

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

adverb

 • 1

  (high)
  • up here/there aici sus/acolo sus
  • up on the wardrobe sus pe şifonier
  • up in the tree/the clouds în copac/în nori
  • up on top of the mountain pe vârful muntelui
  • up to/in London (până) la Londra
  • up to/in Scotland (până) în Scoţia
  • up North în Nord
  • four floors up from here patru etaje mai sus
  • I live two floors up locuiesc la etajul doi
  • the second shelf up a doua etajeră (numărând de jos în sus)
  • I'm on my way up tocmai urc
  • I'll be right up urc imediat
  • all the way up până sus
 • 2

  (ahead) în avans
  • to be four points up (on sb) a avea cu patru puncte mai mult (decât cineva)
  • they were two goals up aveau cu două goluri mai mult
  • she's 40–15 up conduce cu 40–15
 • 3

  (upwards)
  • t-shirts from £2 up tricouri cu preţuri de la două lire sterline în sus
  • from (the age of) 14 up de la 14 ani în sus
 • 4

  (to high status)
  • up the workers! trăiască muncitorii!

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

locuțiune adverbială

 • 1

  (out of bed) sculat din pat
  • to be up and about again a fi din nou bine sănătos

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

prepoziție

 • 1

  (at, to higher level)
  • up the tree în copac
  • up a ladder pe o scară
  • the library is up the stairs biblioteca este la capătul scărilor
  • he ran up the stairs a urcat scările în fugă
  • the road up the mountain drumul care duce în munte
 • 2

  (in direction)
  • it's up the road se află în susul străzii
  • she lives up that road there locuieşte pe strada aceea
  • he lives just up the road locuieşte pe această stradă, puţin mai sus
  • his office is up the corridor from mine biroul lui se află pe acelaşi culoar cu al meu, dar în capătul coridorului
  • he walked up the road a mers în susul străzii
  • she's got water up her nose i-a intrat apă pe nas
  • he put it up his sleeve l-a pus deoparte, pentru a-i fi de folos la nevoie

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

preposition phrase

 • 1

  • up against the wall sprijinit de zid
  • to be or come up against opposition a întâmpina opoziţie (din partea cuiva)
  • they're up against a very strong team se luptă cu o echipă foarte puternică
  • it helps to know what you are up against este important să ştii cu ce te confrunţi
  • we're really up against it ne confruntăm cu probleme mari din cauza asta

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

locuțiune adverbială & preposition phrase

 • 1

  (gen) deasupra (cu genitivul)
  Religion în cer
  • up above sth deasupra unui anumit loc

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).

locuțiune adverbială & preposition phrase

 • 1

  (to and fro)
  • to walk or pace up and down a merge de colo până colo
  • he was walking up and down the garden se plimba agitat prin grădină
 • 2

  (throughout)
  • up and down the country în toată ţara

Utilizare

up însoţeşte, în mod frecvent, un verb (get up, pick upetc.). Pentru a afla cum se traduc verbele menţionate, consultaţi articolul de dicţionar corespunzător lor (get, pick etc.).