Traducere pentru way în română:

way

drum

Pronunție /weɪ/

substantiv

 • 1

  (from) (de la) (to) (până la) (route, road) drum
  • familiar to live over the way a locui pe partea cealaltă a străzii
  • the quickest way to town drumul cel mai scurt spre oraş
  • if we go this way dacă mergem pe drumul acesta
  • to ask the way to a întreba care este drumul spre
  • how did that find its way in here? cum a ajuns asta aici?
  • literal the way ahead drumul din faţă etc
  • figurat the way ahead looks difficult încercarea cu care trebuie să ne confruntăm se anunţă dificilă
  • there is no way around the problem problema nu poate fi ocolită cu niciun chip
  • on the way back la întoarcere
  • on the way back from the meeting pe când ne întorceam de la şedinţă
  • figurat the way forward ceea ce va veni
  • the way in intrarea
  • “way in” “intrare”
  • the way out ieşirea
  • the quickest way out is through here ieşirea cea mai la îndemână este aceasta
  • figurat there's no way out nu există scăpare
  • a way out of our difficulties o modalitate prin care să reuşim să scăpăm de probleme
  • the way up urcuşul
  • on the way pe drum
  • we're on the way to Mary's suntem în drum spre Mary
  • on the way past în trecut
  • I'm on my way sunt pe drum (pe punctul de a sosi)
  • on your way through town în drumul tău prin oraş
  • his house is on your way to town treci pe lângă casa lui când mergi spre centrul oraşului
  • I must be on my way trebuie să plec
  • to go on one's way a-şi continua drumul
  • familiar to send sb on his way a trimite pe cineva la plimbare
  • to be well on the or one's way to doing a fi croit să facă
  • figurat to be on the way out a se demoda
  • familiar familiar she's got four kids and another one on the way are patru copii, iar al cincilea e pe drum
  • to be out of sb's way a se ţine departe de cineva
  • don't go out of your way to do rezolvă-ţi treburile tale şi nu te deranja să faci (ceva)
  • to go out of one's way to make sb feel uncomfortable a se strădui să facă pe cineva să se simtă prost
  • out of the way (despre un loc) izolat
  • literal along the way pe drum
  • by way of via
  • to go the way of sb/sth (despre o persoană) a o lua pe urmele cuiva/ (despre un eveniment) a cunoaşte aceeaşi evoluţie precum un alt eveniment
  • to make one's way towards a se îndrepta spre
  • to make one's way along a înainta pe (o stradă etc.)
  • to make one's own way there a reuşi să ajungă singur într-un loc
  • to lie one's way out of trouble a ieşi din bucluc
 • 2

  (direction) sens
  • which way did he go? în ce direcţie a plecat?
  • he went that way a plecat în direcţia aceea
  • come or step this way veniţi pe aici
  • “this way for the zoo” “spre grădina zoologică”
  • “this way up” “sus”
  • to look this way and that a privi în toate direcţiile
  • to look the other way a privi în direcţie opusă
  • to go every which way a pleca în toate direcţiile
  • the other way up în sens opus
  • the right way up în direcţia bună
  • the wrong way up invers
  • to turn sth the other way around a întoarce ceva (de exemplu, o fotografie aşezată invers)
  • I didn't ask her, it was the other way around nu eu am fost cel care a întrebat-o, ci ea m-a întrebat pe mine
  • the wrong/right way around în direcţia greşită/bună
  • you're Ben and you're Tom, is that the right way around? tu eşti Ben, iar tu eşti Tom, corect?
  • if you're ever down our way dacă se întâmplă să treci prin apropierea casei noastre
  • she's coming our way vine spre noi
  • an opportunity came my way mi s-a ivit o ocazie
  • familiar familiar to put sth sb's way a fila pe cineva
  • everything's going my way totul pare să fie în favoarea mea
 • 3

  (space in front, projected route) cale/drum
  • to be in sb's way a-i sta cuiva în cale
  • to be in the way a sta în drum
  • she won't let anything get in the way of her ambition va înlătura orice piedică din calea ambiţiilor ei
  • to get out of the way a se dezobişnui să facă
  • to get out of sb's way a se da la o parte din calea cuiva
  • put that somewhere out of the way aşează lucrul acesta în aşa fel încât să nu împiedice pe nimeni
  • out of my way! dă-te la o parte din calea mea!
  • get him out of the way before the boss gets here! vezi cum faci să dispară de aici înainte să vină patronul!
  • once the election is out of the way îndată ce se termină alegerile
  • to keep out of the way a se feri din calea (cuiva)
  • to keep out of sb's way a evita pe cineva
  • to keep sb out of sb's way a ţine pe cineva departe de o anumită persoană
  • to keep sth out of sb's way a păzi pe cineva de ceva
  • to make way a se da la o parte
  • to make way for sb/sth a face loc unei persoane/unui anumit lucru
 • 4

  (distance) distanţă
  • it's a long way este departe
  • literal to be a short way off a fi aproape
  • my birthday is still some way off mai este încă destul până la aniversarea zilei mele de naştere
  • literal, figurat we still have some way to go before doing mai avem încă nişte lucruri de pus la punct înainte de a face (un lucru)
  • to go all the way to China a merge până în China
  • I'm with you or behind you all the way te susţin cu toată fiinţa mea
 • 5

  (manner) mod
  • do it this/that way fă-o în felul acesta/în felul acela
  • let me explain it another way dă-mi voie să îţi explic altfel
  • to do sth the French way a face ceva aşa cum obişnuiesc francezii
  • to do sth the right/wrong way a face ceva bine/rău
  • you're going about it the wrong way nu pui problema cum trebuie
  • try to see it my way pune-te în locul meu
  • in his/her/its own way de felul său/ei/lui
  • to have a way with sth a se pricepe la ceva
  • to have a way with children a şti cum să se poarte cu copiii
  • familiar she certainly has a way with her ştie cum să se poarte cu oamenii
  • a way of doing un mod
  • to my way of thinking după părerea mea
  • that's the way to do it! uite cum se face asta!
  • that's the way! aşa, bravo!
  • what a way to run a company! ce stil de a conduce o firmă!
  • I like the way he dresses îmi place cum se îmbracă
  • whichever way you look at it din orice punct de vedere priveşti problema aceasta
  • either way, she's wrong oricum ai lua-o, nu are dreptate
  • one way or another într-un fel sau altul
  • one way and another it's been rather eventful oricum ai lua-o, a fost plin de peripeţii
  • I don't care one way or the other îmi este indiferent
  • no two ways about it fără niciun dubiu
  • you can't have it both ways nu poţi fi şi cu dânsa-ntrânsa şi cu sufletu-n rai
  • familiar familiar no way! nici vorbă!
 • 6

  (respect, aspect) sens
  • in a way it's sad într-un sens, este trist
  • in a way that's true într-o anumită măsură, este adevărat
  • can I help in any way? pot fi de volos în vreun fel anume?
  • in every way possible în măsura posibilităţilor
  • in many ways în multe privinţe
  • in some ways în anumite privinţe
  • in no way, not in any way sub nicio formă
  • this is in no way a criticism aceasta nu este o critică, sub nicio formă
  • not much in the way of news nu prea sunt multe noutăţi
  • what have you got in the way of drinks? ce aveţi de băut?
  • by way of light relief ca divertisment
 • 7

  (custom, manner) obicei
  tabiet
  • that's the modern way aşa este modern astăzi
  • I know all her little ways îi ştiu toate tabieturile
  • that's just his way aşa este el
  • it's the way of the world aşa este viaţa
 • 8

  (will, desire)
  • to get one's way a face ce crede de cuviinţă
  • to have one's own way a face ce crede de cuviinţă
  • she likes (to have) her own way îi place să facă lucrurile aşa cum crede ea de cuviinţă
  • if I had my way… dacă ar fi după mine…
  • have it your (own) way cum doriţi

adverb

 • 1

  • we went way over budget am depăşit cu mult bugetul
  • to be way out a fi departe de (a ghici, a aproxima)
  • to go way beyond what is necessary a face mai mult decât este necesar
  • that's way out of order (despre comportamentul cuiva) este puţin cam nepotrivit

locuțiune adverbială

 • 1

  în trecere
  • by the way,… apropo, …
  • what time is it, by the way? cât este ceasul, apropo?
  • but that's just by the way dar asta nu este decât o paranteză la ceea ce discutam