Există 2 (de) traduceri principale ale well în Română

: well1well2

well1

Pronunție /wel/

adjectivbetter, best

 • 1

  (in good health)
  • to feel well a se simţi bine
  • are you well? vă simţiţi bine?
  • she's not well enough to travel nu este în stare să plece într-o călătorie
  • he's not a well man are probleme de sănătate
  • she doesn't look at all well nu arată bine deloc
  • to get well a se face bine
  • “how is he?”—“as well as can be expected” “cum o duce?”—“deloc rău, în condiţiile date”
 • 2

  (in satisfactory state) bine
  • all is not well in their marriage mariajul lor nu merge bine
  • that's all very well, but totul este în ordine în privinţa asta, dar
  • it's all very well for you to laugh, but poţi să râzi dacă vrei, dar
  • well and good este foarte bine
 • 3

  (prudent)
  • it would be just as well to check ar fi mai prudent să verifici
  • it would be as well for you not to get involved ai face mai bine să nu te amesteci
 • 4

  (fortunate)
  • it was just as well for him that the shops were still open a fost norocos că magazinele erau încă deschise
  • the flight was delayed, which was just as well zborul a fost amânat, ceea ce nu era rău deloc

adverbbetter, best

 • 1

  (satisfactorily) bine
  • he isn't eating very well nu mănâncă prea bine
  • that boy will do well băiatul acela va ajunge departe
  • he hasn't done as well as he might putea face mai bine de atât
  • I did well in the general knowledge questions m-am descurcat bine la întrebările de cultură generală
  • to do well at school a fi bun la învăţătură
  • mother and baby are both doing well mama şi copilul sunt amândoi bine
  • the operation went well operaţia a decurs bine
  • you did well to tell me ai făcut bine să îmi spui
  • we'll be doing well if we get there on time o să reuşim dacă ajungem la timp acolo
  • well done! bravo!
  • he has done very well for himself s-a descurcat foarte bine
  • to do oneself well a se îngriji
  • to do well by sb a fi generos faţă de cineva
  • some businessmen did quite well out of the war unii oameni de afaceri s-au îmbogăţi de pe urma războiului
  • she didn't come out of it very well lucrurile nu s-au terminat prea bine pentru ea
 • 2

  (used with modal verbs)
  • you may well be right se prea poate să ai dreptate
  • I can well believe it vreau să cred asta
  • it may well be that se prea poate ca
  • I couldn't very well say no mi-a fost greu să spun nu
  • you may well ask! dar poţi să mă întrebi!
  • we may as well go home am putea foarte bine să mergem acasă
  • “shall I shut the door?”—“you might as well” “să închis uşa?”—“ar fi bine”
  • she looked shocked, as well she might părea cât se poate de şocată
 • 3

  (intensifier) într-adevăr
  • it was well worth waiting for merita într-adevăr să aşteptăm
  • the weather remained fine well into September vremea a rămas frumoasă chiar şi o bună parte din luna septembrie
  • she was active well into her eighties a rămas o persoană activă mult timp după ce a împlinit 80 de ani
  • profits are well above average profiturile sunt cu mult peste nivelul mediu
 • 4

  (approvingly)
  • to speak well of sb a vorbi pe cineva de bine
 • 5

  • to wish sb well a-i face cuiva urări de bine

locuțiune adverbialăbetter, best

 • 1

  de asemenea

exclamaţie

 • 1

  (expressing astonishment) ei bine!
  (expressing indignation, disgust) ei poftim!
  (expressing disappointment) ei bine!
  (after pause in conversation, account) bine
  (qualifying statement) în sfârşit
  • well, you may be right în sfârşit, poate că ai dreptate
  • well, that's too bad asta este cu adevărat rău
  • well then, what's the problem? ei bine, care este problema?
  • oh well, there's nothing I can do about it ei bine, nu pot face nimic cu privire la asta
  • well, well, well, so you're off to America? cum aşa, pleci în America!
  • very well then foarte bine

preposition phrase

 • 1

  precum şi
  • they have a house in the country as well as an apartment in Paris au o casă la ţară şi un apartament la Paris
  • by day as well as by night în timpul zilei, precum şi pe timp de noapte

Există 2 (de) traduceri principale ale well în Română

: well1well2

well2

puţ

Pronunție /wel/

substantiv

 • 1

  (in ground) puţ
  (pool) sursă de apă

verb intranzitiv