Traducere pentru word în română:

word

cuvânt

Pronunție /wɜːd/

substantiv

 • 1

  (verbal expression) cuvânt
  • those were his very words acestea au fost cuvintele lui, întocmai
  • to have no words to express sth a nu putea descrie ceva în cuvinte
  • long words cuvinte savante
  • with these words he left după ce a rostit aceste cuvinte, a plecat
  • in your own words cu propriile tale cuvinte
  • I don't think “aunt” is quite the right word nu cred că “mătuşă” este cuântul cel mai potrivit
  • figurat the last word ultimul cuvânt
  • to get a word in a strecura un cuvânt în
  • not in so many words nu chiar cu cuvintele acestea
  • in other words cu alte cuvinte
  • the spoken word limba vorbită
  • to put one's feelings or thoughts into words a-şi exprima sentimentele/gândurile în cuvinte
  • there's no such word as “can't” nu există “nu se poate”
  • what's the Greek word for “table”? cum se spune în greacă la “masă”?
  • a word of warning un avertisment
  • a word of advice un sfat
  • I've said my last word on the subject am spus tot ce am avut de spus cu privire la acest subiect
  • too sad for words prea trist
  • in the words of Washington pentru a-l cita pe Washington
  • I believed every word he said am crezut fiecare cuvânt pe care mi l-a spus
  • I mean every word of it vorbesc foarte serios
  • a word to all those who… câteva sfaturi pentru toţi cei care…
  • a man of few words un om care nu vorbeşte mult de felul lui
 • 2

  (anything, something) cuvânt
  • not a word to anybody să nu afle nimeni nimic despre asta
  • I don't believe a word of it nu cred o iotă din asta
  • not to have a good word to say about sb a nu spune nicio vorbă bună despre cineva
  • I want to say a word about honesty aş dori să spun câteva lucruri despre cinste
  • I didn't say a word! nici nu am deschis gura!
  • he won't hear a word against her nu suportă să fie contrazis
 • 3

  (about) (despre) (information) noutăţi
  • there is no word of the missing climbers nu se ştie nimic nou cu privire la soarta alpiniştilor dispăruţi
  • we are hoping for word that all is well sperăm să primim veşti bune
  • word got out that… a transpirat vestea cum că…
  • to bring/send word that a anunţa că/a face cunoscut faptul că
  • he left word at the desk that… a lăsat un mesaj la recepţie cum că…
 • 4

  (promise, affirmation) promisiune
  • he gave me his word mi-a dat cuvântul lui
  • to break one's word a nu-şi ţine promisiunea
  • to hold sb to his/her word a obliga pe cineva să-şi ţină promisiunea
  • a woman of her word o femeie de cuvânt
  • to take sb's word for it a crede pe cineva pe cuvânt
  • to doubt sb's word a se îndoi de cuvântul cuiva
  • take my word for it! crede-mă pe cuvânt!
  • to go back on one's word a reveni la promisiunea făcută
  • to be as good as one's word a-şi ţine promisiunea
 • 5

  (rumour)
  • word has it that he's a millionaire se zice că este milionar
  • word got round or around that… s-a zvonit că…
 • 6

  (command) ordin
  • if you need anything just say the word dacă ai nevoie de ceva, spune
  • just say the word and I'll come nu trebuie decât să mă chemi şi voi veni imediat
  • their word is law cuvântul lor este lege

plural noun

 • 1

  (oratory) cuvinte
  • empty words cuvinte goale
 • 2

  Theatre Muzică
  (of play) scenariu (al unei piese de teatru)
  (of song) text (al unei melodii)

combining form

 • 1

  • a carefully-worded letter o scrisoare compusă cu grijă
  • a strongly-worded statement un comunicat rostit în mod ferm

verb tranzitiv

 • 1

  (reply/letter/statement) a formula