Traducere pentru work în română:

work

muncă (fizică)

Pronunție /wɜːk/

substantiv

 • 1

  (physical or mental activity) muncă (fizică)
  (on) (la) efort (intelectual)
  • to be at work on sth a lucra la ceva
  • to go or set or get to work a se pune pe lucru
  • to set to work doing a se pune pe lucru pentru a face
  • to put a lot of work into a munci mult la
  • to put or set sb to work a pune pe cineva la treabă
  • we put him to work doing i-am dat sarcina să facă
  • it was hard work doing a fost greu de făcut
  • to be hard at work a munci conştiincios
  • your essay needs more work trebuie să munceşti mai mult la eseu
  • to make short or light work of sth a face ceva repede şi bine
  • to make short work of sb a scăpa repede de cineva (de un adversar etc.)
  • it's all in a day's work lucrul acesta ţine de rutină
  • it's hot/thirsty work munca aceasta te face să te încălzeşti/să îţi fie sete
 • 2

  (occupation) ocupaţie
  • to be in work a avea un loc de muncă
  • place of work loc de muncă
  • to be off work a fi în concediu
  • to be off work with flu a fi în concediu medical, din cauza gripei
  • to be out of work a fi în şomaj
 • 3

  (place of employment) (office) birou
  (factory) uzină
  • to go to work a merge la lucru
  • don't phone me at work nu-mi da telefon la serviciu
 • 4

  (building, construction)
  (on) (la) lucrări
 • 5

  (papers)
  • literal to take one's work home a-şi lua de lucru acasă
 • 6

  (achievement, product) (essay, report) creaţie
  (by) (de) (artwork, novel, sculpture) operă
  (by) (de) (on) (despre) (study) studiu
  • is this all your own work? aţi făcut singur lucrarea aceasta?
  • to mark students' work a pune note la lucrările studenţilor
  • a work of genius opera unui geniu
  • a work of reference o lucrarea de referinţă
  • this attack is the work of professionals atacul acesta este opera unor profesionişti
 • 7

  (research)
  (on) (despre) cercetare
 • 8

  (effect)
  • to go to work a-şi face efectul

plural noun

 • 1

  (factory) uzină
  • works canteen cantina uzinei
 • 2

  (building work)
  muncă de construcţii
 • 3familiar

  • familiar the (full or whole) works tot tacâmul

substantiv

 • 1

  (clothes/shoes) de muncă
  (phone number) de la locul de muncă

Utilizare

modifier

verb tranzitiv

 • 1

  (drive)
  • to work sb hard a surmena pe cineva
 • 2

  (labour)
  • to work shifts a munci în schimburi
  • to work days/nights a munci peste zi/noaptea
  • to work one's way through university a munci pentru a-şi plăti studiile
  • familiar to work one's way through a book a reuşi cu greu să termine o carte/a reuşi să-i dea de cap unei cărţi
  • to work a 40 hour week a munci 40 de ore pe săptămână
 • 3

  (operate)
  a manevra
 • 4

  (exploit commercially)
  a exploata
 • 5

  (region) (have as one's territory) a deţine
 • 6

  (consume)
  • to work one's way through a folosi
 • 7

  (bring about)
  • literal, figurat to work wonders a face minuni
 • 8

  (use to one's advantage)
  • to work the system a profita de avantajele oferite de sistem în interes personal
  • how did you manage to work it? cum ai reuşit să faci asta?
  • I've worked things so that… am aranjat lucrurile în aşa fel încât…
 • 9

  (clay/metal) (fashion) a prelucra
 • 10

  (embroider)
  a broda
 • 11

  (manoeuvre)
  • to work sth into a introduce ceva în
  • to work a lever up and down a acţiona o manetă în sus şi în jos
 • 12

  (muscles) (exercise) a-şi exersa
 • 13

  (move)
  • to work one's way through a-şi croi drum prin
  • to work one's way along a înainta de-a lungul (cu genitivul)
  • to work one's hands free a-şi elibera mâinile
  • it worked its way or itself loose s-a desprins puţin câte puţin
  • to work its way into a-şi croi drum în
  • start at the top and work your way down începeţi de sus şi continuaţi până jos

verb intranzitiv

 • 1

  (doing) (să facă) (engage in activity) a munci
  • to work at home a lucra la domiciliu
  • to work for a living a munci pentru a-şi câştiga existenţa
  • to work in oils a picta în ulei
 • 2

  (against) (împotriva) (for) (pentru) (to do) (pentru a face) (strive) a lupta
  • to work towards a încerca să găsească
 • 3

  (function) a funcţiona
  • to work on electricity a funcţiona cu curent electric
  • to work off the mains a funcţiona fără să fie alimentat la reţeaua de curent electric
  • the washing machine isn't working maşina de spălat nu funcţionează
 • 4

  (act, operate)
  • it doesn't or things don't work like that nu merge aşa
  • to work on the assumption that a presupune că
  • to work in sb's favour a se întoarce în favoarea cuiva
  • to work to sb's advantage a se întoarce în favoarea cuiva
  • to work against sb a se întoarce împotriva cuiva
  • to work to sb's disadvantage a se întoarce împotriva cuiva
 • 5

  (treatment) (be successful) a-şi face efectul
  (detergent/drug) a acţiona
  (plan) a reuşi
  (argument) a ţine
  • flattery won't work with me la mine nu merge cu linguşeala
  • the adaptation really works procesul de adaptare este un succes
 • 6

  (face/features) a se crispa

reflexive verb

 • 1

  (labour)
  • to work oneself too hard a se surmena
  • to work oneself to death a i se trage moartea de la efortul depus
 • 2

  • to work oneself into a rage a face o criză