Traducere pentru yours în română:

yours

Pronunție /jɔːz//jʊərz/

pronume

 • 1

  • my car is red but yours is blue maşina mea este roşie, pe când a dumitale a ta este albastră
  • which house is yours? care este casa dumitale casa ta?
  • he's a colleague of yours este un coleg al dumitale al tău
  • it's not yours nu vă aparţine nu îţi aparţine
  • the money wasn't yours to give away banii nu erau ai voştri ca să aveţi dreptul să îi daţi
  • yours was not an easy task sarcina dumitale nu a fost deloc uşoară
  • familiar familiar I'm fed up with that dog of yours! sunt sătul de câinele tău nenorocit!

Utilizare

Pentru a afla mai multe informaţii despre declinarea în limba română a pronumelor posesive al dumitale/al tău şi al vostru, consultaţi nota you. În limba română, pronumele posesiv se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul pe care îl înlocuieşte. Când yours desemnează un singur posesor, acesta se traduce prin al dumitale (masc./neut.), a dumitale (fem.), ai dumitale (masc.), ale dumitale (fem./neut.) sau, într-o formă familiară, al tău (masc.), a ta (fem.), ai tăi (masc.), ale tale (fem., neut.). Când yours desemnează mai mulţi posesori, acesta se traduce prin al vostru (masc., neut.), a voastră (fem.), ai voştri (masc.), ale voastre (fem., neut.).Pentru exemple şi situaţii particulare de folosire a acestui pronume, citiţi articolul de mai jos.