Traducere pentru în română:

a ajunge, v.

phrasal verb

 • 1

  (president) a ajunge
  (rich) a ajunge
  • to end up (by) doing a ajunge, în cele din urmă, să facă
  • to end up in Paris a ajunge, până la urmă, la Paris

Traducere pentru în română:

a se încorda, v.

phrasal verb

 • 1

  (muscle) (stiffen) a se încorda
  (body) a se încorda
 • 2

  (person) (become nervous) a se crispa

Traducere pentru în română:

a da o carte, v.

phrasal verb

 • 1

  Games a da o carte

Traducere pentru în română:

a se însenina, v.

phrasal verb

 • 1

  (person/mood) (become cheerful) (de) (at) a se însenina
  (face) (de) (at) a se lumina
  (eyes) (de) (with) (de; din cauza) (at) a străluci
 • 2

  (situation) (improve) a se ameliora
  (weather/sky) a se însenina

Traducere pentru în română:

phrasal verb

 • 1

  • dig in [sth]
  • dig[sth] in a înfige

Traducere pentru în română:

a se retrage, v.

phrasal verb

 • 1

  (person) (move back) (from) (din) a se retrage
  (faţă de) (from) a rămâne în urmă figurat
 • 2

  (house) (be situated) (from) (de) a fi situat departe

Traducere pentru în română:

phrasal verb

 • 1

  • to slap sth down on a trânti ceva pe

Traducere pentru în română:

phrasal verb

 • 1

  • to send a child away to boarding school a trimite un copil la o şcoală cu internat

Traducere pentru în română:

phrasal verb

 • 1

  • to bend sth back into shape a-i reda unui lucru forma iniţială

Traducere pentru în română:

phrasal verb

 • 1

  • colloquial it is tipping (it) down plouă cu găleata