Traducere pentru across în română:

across

Pronunție /əˈkrɒs/

prepoziție

 • 1

  (from one side to the other)
  • to go or travel across sth a traversa ceva
  • to travel across country a străbate o zonă rurală
  • a journey across the desert o călătorie prin deşert
  • the bridge across the river podul de peste râu
  • to be lying across the bed a sta întins de-a latul patului
  • she leaned across the table ea s-a aplecat peste masă
  • the scar across his face cicatricea de pe faţa lui
 • 2

  (to, on the other side of) dincolo de
  • across the street/desk (from me) peste drum (de mine)/vis-a-vis de biroul (meu)
  • to look across the lake a privi peste lac
 • 3

  (all over, covering a wide range of)
  • across the world prin întreaga lume
  • across the country prin întreaga ţară
  • scattered across the floor împrăştiat pe podea

Utilizare

Termenul across apare adesea pe lângă un verb (come across, run across, lean acrossetc). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de acest cuvânt, consultaţi articolul de dicţionar care corespunde verbului respectiv (come, run, lean etc).

preposition phrase

 • 1

  în faţa (cu genitivul)

Utilizare

Termenul across apare adesea pe lângă un verb (come across, run across, lean acrossetc). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de acest cuvânt, consultaţi articolul de dicţionar care corespunde verbului respectiv (come, run, lean etc).

adverb

 • 1

  • to be two miles across a avea două mile lăţime
  • to help sb across a ajuta pe cineva să traverseze
  • to go across to sb a se îndrepta către cineva
  • to look across at sb a se uita fix la cineva

Utilizare

Termenul across apare adesea pe lângă un verb (come across, run across, lean acrossetc). Pentru a vedea modul în care se traduc verbele însoţite de acest cuvânt, consultaţi articolul de dicţionar care corespunde verbului respectiv (come, run, lean etc).