Traducere pentru any în română:

any

Pronunție /ˈenɪ/

determinant

 • 1

  (with negative, implied negative)
  • he hasn't got any money nu are bani deloc
  • they never receive any letters nu primesc niciodată niciun fel de scrisori
  • they hardly ate any cake nu prea au mâncat prăjitură
  • I don't want any lunch nu vreau să iau masa de prânz
  • I don't need any advice n-am nevoie de niciun sfat
  • they couldn't get any information nu au putut obţine niciun fel de informaţii
  • he hasn't got any common sense nu are niciun pic de bun simţ
 • 2

  (in questions, conditional sentences)
  • is there any tea? este (vreun pic de) ceai?
  • if you have any money dacă ai (ceva, nişte) bani
 • 3

  (no matter which) oricare
  • you can have any cup you like puteţi bea din oricare ceşcuţă doriţi
  • any information would be very useful orice informaţie ar fi de mare folos
  • any complaints should be addressed to Mr Cook pentru orice fel de reclamaţii, adresaţi-vă domnului Cook
  • I'm ready to help in any way I can sunt gata să fiu de folos cu orice îmi stă în putinţă
  • I do not wish to restrict your freedom in any way nu vreau să îţi îngrădesc libertatea în niciun fel
  • he might return at any time s-ar putea întoarce dintr-o clipă într-alta
  • if you should want to discuss this at any time dacă la un moment dat se întâmplă să vrei să vorbim despre asta
  • come round and see me any time vino pe la mine oricând vrei să mă vezi
  • I don't buy any one brand in particular nu cumpăr o marcă anume

Utilizare

Când este folosit ca determinant în propoziţii negative, acest termen se traduce prin niciun (masc.)/nicio (fem.): we don't have any money = nu avem niciun ban. În situaţia în care any este folosit ca determinant în întrebări, acesta se traduce prin vreun, de vreun fel, vreo or nişte, vreun pic de, ceva, în funcţie de genul şi numărul substantivului pe lângă care stă: is there any soap? = avem săpun (de vreun fel)?; is there any flour? = avem (vreun pic de) făină?; are there any questions? = aveţi (vreun fel de) întrebări?Pentru exemple suplimentare şi alte utilizări, consultaţi explicaţiile date în secţiunea I din articolul de mai jos.Când any este folosit ca pronume în propoziţii negative şi în întrebări, acesta se traduce prin: niciun fel de, ceva, nişte: we don't have any = nu avem niciun fel de; have you got any? = aveţi (ceva, nişte)...?Pentru exemple suplimentare, privind folosirea cu valoare pronominală a acestui termen, consultaţi secţiunea II din articolul de mai jos.Pentru exemple suplimentare, privind folosirea cu valoare adverbială a acestui termen, în construcţii de tipul any more, any longer, any betteretc, consultaţi secţiunea III din articolul de mai jos.

pronume

 • 1

  (with negative, implied negative)
  • he hasn't got any nu are nici unul/una
  • there is hardly any left aproape că nu a mai rămas nici unul/nici una/nimic
  • she doesn't like any of them nu îi place de nici unul/nici una dintre ei
 • 2

  (in questions, conditional sentences)
  • I'd like some tea, if you have any aş dori nişte ceai, dacă aveţi
  • have any of you got a car? are vreunul din voi maşină?
  • are any of them blue? este vreunul/vreuna albastru/albastră?
 • 3

  (no matter which) oricare
  • “which colour would you like?”—“any” “ce culoare vrei?”—“oricare”
  • any of those pens oricare dintre stilourile acelea
  • any of them could do it oricare dintre ei ar putea să o facă

Utilizare

Când este folosit ca determinant în propoziţii negative, acest termen se traduce prin niciun (masc.)/nicio (fem.): we don't have any money = nu avem niciun ban. În situaţia în care any este folosit ca determinant în întrebări, acesta se traduce prin vreun, de vreun fel, vreo or nişte, vreun pic de, ceva, în funcţie de genul şi numărul substantivului pe lângă care stă: is there any soap? = avem săpun (de vreun fel)?; is there any flour? = avem (vreun pic de) făină?; are there any questions? = aveţi (vreun fel de) întrebări?Pentru exemple suplimentare şi alte utilizări, consultaţi explicaţiile date în secţiunea I din articolul de mai jos.Când any este folosit ca pronume în propoziţii negative şi în întrebări, acesta se traduce prin: niciun fel de, ceva, nişte: we don't have any = nu avem niciun fel de; have you got any? = aveţi (ceva, nişte)...?Pentru exemple suplimentare, privind folosirea cu valoare pronominală a acestui termen, consultaţi secţiunea II din articolul de mai jos.Pentru exemple suplimentare, privind folosirea cu valoare adverbială a acestui termen, în construcţii de tipul any more, any longer, any betteretc, consultaţi secţiunea III din articolul de mai jos.

adverb

 • 1

  (with comparatives)
  • is he feeling any better? se simte mai bine?
  • have you got any more of these? mai ai din acestea?
  • do you want any more wine? mai vrei nişte vin?
  • I don't like him any more than you do nu-mi place de el mai mult decât îţi place ţie
  • I don't know any more than that nu ştiu mai mult de atât
  • he doesn't live here any more or longer nu mai locuieşte aici
  • I won't put up with it any longer nu mai tolerez situaţia
  • if we stay here any longer dacă mai stăm aici oricât de puţin
  • can't you walk any faster? nu poţi merge mai repede?
  • I can't leave any later than 6 o'clock nu pot pleca mai târziu de ora 6
 • 2familiar

  (at all) deloc
  • that doesn't help me any nu mă ajută deloc

Utilizare

Când este folosit ca determinant în propoziţii negative, acest termen se traduce prin niciun (masc.)/nicio (fem.): we don't have any money = nu avem niciun ban. În situaţia în care any este folosit ca determinant în întrebări, acesta se traduce prin vreun, de vreun fel, vreo or nişte, vreun pic de, ceva, în funcţie de genul şi numărul substantivului pe lângă care stă: is there any soap? = avem săpun (de vreun fel)?; is there any flour? = avem (vreun pic de) făină?; are there any questions? = aveţi (vreun fel de) întrebări?Pentru exemple suplimentare şi alte utilizări, consultaţi explicaţiile date în secţiunea I din articolul de mai jos.Când any este folosit ca pronume în propoziţii negative şi în întrebări, acesta se traduce prin: niciun fel de, ceva, nişte: we don't have any = nu avem niciun fel de; have you got any? = aveţi (ceva, nişte)...?Pentru exemple suplimentare, privind folosirea cu valoare pronominală a acestui termen, consultaţi secţiunea II din articolul de mai jos.Pentru exemple suplimentare, privind folosirea cu valoare adverbială a acestui termen, în construcţii de tipul any more, any longer, any betteretc, consultaţi secţiunea III din articolul de mai jos.