Traducere pentru anybody în română:

anybody

nimeni

Pronunție /ˈenɪbɒdɪ/

pronume

 • 1

  (with negative, implied negative) nimeni
  • there wasn't anybody in the house nu era nimeni în casă
  • without anybody knowing fără să ştie cineva
  • I didn't have anybody to talk to nu aveam cu cine să vorbesc
  • I don't like him and nor does anybody else nici mie, nici altcuiva nu îi place de el
  • hardly anybody came mai nimeni nu a venit/nu prea a venit nimeni
 • 2

  (in questions, conditional sentences) cineva
  • is there anybody in the house? este cineva în casă?
  • if anybody asks, tell them I've gone out dacă mă caută cineva, spune-i că am ieşit
 • 3

  (no matter who)
  • anybody could do it oricine ar putea să facă asta
  • anybody but you/his boss would say yes oricine în afară de tine/şeful lui ar spune da
  • “who shall I invite?”—“anybody but him” “pe cine să invit?”—“pe oricine, cu excepţia lui”
  • anybody who wants to, can go oricine vrea, poate pleca
  • anybody but you would have given it to him oricine cu excepţia ta i-ar fi dat-o
  • anybody can make a mistake oricine poate greşi
  • anybody would think you were deaf oricine ar crede că eşti surd
  • you can invite anybody (you like) poţi invita pe oricine (vrei, îţi place)
 • 4

  (somebody unimportant)
  • we can't ask just anybody to do it nu-i putem cere oricui să o facă
 • 5

  (somebody important)
  • anybody who was anybody was at the party la petrecere au fost numai personalităţi