Traducere pentru apart în română:

apart

Pronunție /əˈpɑːt/

adjectiv & adverb

 • 1

  (at a distance in time or space)
  • the trees were planted 10 metres apart copacii erau plantaţi la o distanţă de 10 metri unul de celălalt
  • the houses were far apart casele se aflau la distanţă mare una de cealaltă
  • he stood apart (from the group) se ţinea de o parte (de grup)
  • the posts need to be placed further apart stâlpii trebuie fixaţi la o distanţă mai mare
 • 2

  (separate from each other) separat
  • we hate being apart nu suportăm să stăm separat
  • they need to be kept apart trebuie ţinuţi separat
 • 3

  (leaving aside) cu excepţia
  • dogs apart cu excepţia câinilor
 • 4

  (different)
  • a race/a world apart o rasă/o lume aparte (unică, diferită de oricare alta)

Utilizare

În limba engleză, apart însoţeşte anumite verbe (come apart, take apart, fall apartetc). Pentru traducerea acestora consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului respectiv (come, take, fall etc).

preposition phrase

 • 1

  (separate from) separat de
  • it stands apart from the other houses se află izolat de celelalte case
  • he lives apart from his wife locuieşte separat de soţia lui
 • 2

  (leaving aside) pe lângă (faptul că)
  • apart from working in an office, he… pe lângă faptul că lucrează într-un birou, el…
  • apart from being illegal, it's also dangerous pe lângă faptul că este ilegal, mai este şi periculos

Utilizare

În limba engleză, apart însoţeşte anumite verbe (come apart, take apart, fall apartetc). Pentru traducerea acestora consultaţi articolul de dicţionar corespunzător verbului respectiv (come, take, fall etc).