Translation of barrack-room lawyer in Romanian

barrack-room lawyer

(US barracks lawyer)

noun

  • 1

    persoană pusă pe şicane, care nu este în măsură să facă observaţii nimănui, neavând cunoştinţe în domeniul în care îşi permite să îşi exprime diverse păreri critice derogatory